survey view

Maksimer dine undersøkelser


Å lage enkle, men samtidig effektive undersøkelser krever et øye for detaljer. APSIS One Survey Tool gjør at du kan handle basert på atferd og justere dine spørreskjemaer for å maksimere sannsynligheten for å få informasjonen du trenger.

De tre fremste fordelene


Lett å tilpasse målgruppen din


Sikre effektive resultater ved å lage undersøkelser tilpasset målgruppen din.

Uendelige kombinasjoner som skreddersyr opplevelsen


Skap en enhetlig opplevelse ved å tilpasse den uendelige kombinasjonen av avkrysningsbokser, menyer og tekstfelt til din grafiske identitet.

Spor for å muliggjøre relevans i sanntid


Sporing i sanntid gjør at du kan tilpasse og rette dine undersøkelser ut fra de siste svarene fra dine respondenter.

two surveys

Meget tilpasningsdyktige undersøkelser


Avkrysningsbokser, menyer og tekstfelt: Lag undersøkelser som oppfyller dine behov. Samle inn kvantitative svardata og følg opp med åpne spørsmål for virkelig å fange respondentens følelser.

survey done by truckland

Skreddersy til din grafiske profil


Tilpass undersøkelsene til din grafiske profil for å skape en god kundeopplevelse.

view of powered surveys flow

Undersøkelser drevet av atferd


Tilpass og målrett dine undersøkelser basert på de seneste svarene fra dine respondenter. Dette gjør det mulig enten å umiddelbart følge opp eller å avvente til Survey Tool har sammenfattet alle handlinger etter et visst tidspunkt.