Trenger du en spørreundersøkelse? Vi kan hjelpe deg.


Å lage en enkel, men effektiv spørreundersøkelse krever øye for detaljer. Med vårt verktøy APSIS Pro Survey kan du heldigvis justere spørreskjemaene og konkurransene slik at du får det du trenger.

apsis pro

Få det til å fungere for deg


Det aller beste med APSIS Pro Survey er de nærmest uendelige mulighetene. Du vil ikke bare lage spørreundersøkelsen, men også kunne tilpasse den etter mottakerne for å garantere relevant respons. Bruk våre mange kombinasjoner av avkryssingsbokser, menyer og tekstfelter, alle tilpasset din egen grafiske identitet for å sikre en god kundeopplevelse. Survey kan til og med brukes som et arrangementsverktøy! Masse muligheter – tilrettelagt for deg. En mektig opplevelse!

mall för enkät och kundundersökningar

Ikke bare nok et spørreundersøkelses-verktøy


APSIS Pro Survey går lengre enn andre verktøy med sine tilleggsalternativer for sanntidssporing, som er innebygd i plattformen. Tilpass og målrett spørreundersøkelsene i henhold til svarene fra deltakerne, filtrer og følg dem automatisk opp umiddelbart eller vent til verktøyet har oppsummert all respons etter en angitt tid. Hvem visste vel at et spørreundersøkelses-verktøy kunne være så anvendelig?