Datadrevet markedsføring i svenske bedrifter

Vår rapport viser hva markedssjefene selv synes om datadrevet markedsføring, og gir tips for å komme i gang.

Slik lykkes du med datadrevet markedsføring

Dagens markedssjefer må klare å møte kundenes høye krav om relevante og personlig tilpassede budskap. Samtidig som kundenes krav øker, leder den digitale utviklingen dithen at data om kundene ligger spredt over flere databaser. De integrerte løsningene er beregnet på å sammenføre data og omforme dem til bedre kundeopplevelser og høyere inntekter. Denne rapporten viser hva Sveriges markedssjefer selv synes om integrerte løsninger for datadrevet markedsføring og gir konkrete tips for deg som vil komme i gang.

Rapporten inneholder

  • Markedssjefenes målsettinger med integrerte løsninger
  • Områdene hvor markedssjefene forbedret sin markedsføring
  • De viktigste digitale kanalene for de som vil komme i gang
  • De største utfordringene ved datadrevet markedsføring
  • Konkrete tips for å lykkes med datadrevet markedsføring

Er du nysgjerrig på data driven marketing?

© APSIS International AB. Med enerett.