Personalisering i den nordiske e-handelen


Kunder vil ha relevante opplevelser. Leverer du?

 E-handelen preges i større grad av kommunikasjonsoverflod og beinhard konkurranse. Hvordan kan du nå ut til dine kunder når tusenvis av andre e-handelsbedrifter kjemper om deres oppmerksomhet? For mange markedsførere er svaret å skape personaliserte opplevelser som imøtekommer kundenes behov.

Men er personalisering godt etablert i Norden? Hvilke trender former e-handelen? Og hvilke puslespillbiter må du legge for å skape en relevant helhet? Denne whitepaperen utforsker disse spørsmålene med input fra mer enn 4000 svensker, dansker, finner og nordmenn.

Rapporten inneholder…


  • 11 hotte trender: fra relevans til leveranse
  • Hvordan trendene påvirker e-handelsbedrifter i B2B og B2C
  • Hvordan du kan imøtekomme kundenes behov
  • Et dypdykk i nordiske holdninger til personalisering
  • Tilbøyeligheten og viljen til å bytte data mot relevante budskap
  • En øyeåpner når det gjelder tilliten til datahåndtering
  • Hvorfor data er alfa og omega når det kommer til relevans
  • 4 tips til hvordan du kan gjøre data om til personalisert markedsføring

 

Vær oppmerksom på at håndboken er på engelsk

 

 

 

E-handel vokser i rakettfart…


... og drives fremover av innovasjoner innen internetteknologi, logistikknettverk og endrede behov. Som e-handelsbedrift er nøkkelen til din fremgang å imøtekomme kundenes krav og forventninger....

Relevans er den nye valutaen, og det er avgjørende at du inntar en personlig tilnærming hvis du ønsker å bygge langvarige relasjoner.

Men selv om personalisering bedrer opplevelsen, øker avkastningen og gir deg grunnlag for å ta smartere beslutninger, kan kundene oppleve datahåndtering som påtrengende. Vi har derfor laget denne rapporten for å gi deg innsikten du trenger for å lykkes med personalisering i e-handel.

 

Den nye epoken i E-handelen

Kapittel #1: Uansett om du er aktiv innen B2B, B2C, G2C, B2G – eller hva enn som definerer din virksomhet – så markedsfører du til og for mennesker. Men for å forstå det nye handelsklimaet må vi ta for oss atferdsendringene som former handelens fremtid.

I rapportens første kapittel presenterer vi derfor elleve trender og tre løsninger på hvordan du kan møte disse endringene.

 


Hva føler vi om personalisering?

Kapittel #2: Millioner av kunder, millioner av butikker og millioner av inntrykk: Internetts uendelige kilder til informasjon skaper både muligheter og utfordringer for digitale markedsførere. Løsningen ligger i å skape en opplevelse som krysser av de rette boksene hos hver enkelt person. Men deler alle nordboere den samme drømmen?

Det andre kapitlet undersøker begrepet personalisering sett fra et kundeperspektiv – med input fra 4000 nordiske medborgere.

 

4 tips for å komme i gang med personalisering

Kapittel #3:  Personalisering er nøkkelen til en robust e-handel. Men Rom ble ikke skapt på en dag, og det blir ikke personalisering heller. Det krever rett tankesett, strategier og teknologi for å sy det sammen. Og viktigst av alt – det krever tillit.

Det tredje og siste kapitlet presenterer fire tips for å lykkes med personalisering i e-handelen – fra tillit til teknologi.