"Vi styrker vår merkevare med APSIS"


Venstres kjernevirksomhet er politisk arbeid. Hovedmålsettingene er stabil og god valgoppslutning. En klar utfordring for Venstre er at produktet de selger er politikk. Politikk opererer i et rom som de bare delvis kontrollerer. Venstre må derfor kommunisere ut budskap som ikke alltid står til forventningene. En annen utfordring er at listen deres består av både medlemmer og andre interesserte. E-postene veksler derfor mellom å være eksternkommunikasjon og internkommunikasjon. 

Venstre har en fleksibel plan for medlemsutsendinger og tema. I tillegg kommer politiske saker som er ferskvare. Hovedfokuset skal være utsalg av politiske seiere og reklame for egne arrangementer. 

+ 1 000


abonnenter

+10 %


økt åpningsrate

6%


økt klikkrate

 hender skriver på en bærbar datamaskin

Utfordringer


 

  • Øke listestørrelsen
  • Styrke merkevaren Venstre
  • Øke antall betalende abonnenter
  • Informere (om politiske seiere, arrangementer og avtaler)
  • Aktivisere (skoleringer, møter, arrangementer og annet)

Løsning

Venstre var ute etter et e-postverktøy som er enkelt å bruke, og som gir et profesjonelt og pent utseende. De var også avhengige av at programvaren var kompatibel med nettsidene og medlemsregisteret. Venstre var av den oppfatning at de hadde nådd potensialet i den gamle programvaren (Mailchimp). Et kvalitetsløft, særlig på persontilpassede utsendinger, krevde ny programvare. 

Muligheten til kundetilpasset mal med høy kvalitet, brukervennlighet og god personlig oppfølging med kontaktperson i Oslo var avgjørende faktorer for Venstres valg av APSIS. Muligheten til å segmentere på modulnivå var også veldig viktig, og var noe av det Venstre gledet seg mest til å se effekten av. 

Måten Venstre arbeider på i politiske organisasjoner krever at deres samarbeidspartnere er både effektive og tålmodige. APSIS har vist seg å være begge deler. 

Resultatet


Venstres nyhetsbrev har blitt enklere og mer oversiktlige, visuelt penere, og langt mer funksjonelle etter innføringen av APSIS. 

Venstre har økt åpningsraten med ca 10 % og klikkraten med ca 6 % etter innføringen av APSIS. På utsendelsene der Venstre har fulgt APSIS sine råd for innhold og utforming, har gjennomsnittlig åpnings- og klikkrate vært enda høyere. 

Venstre har, uten annonsering eller aksjoner, økt antall abonnenter med omtrent 1 000. Dette til tross for at Venstre i samme tidsrom har ryddet mye i listene (bl.a. Bounce) og fått bedre listekvalitet. 

Call to action-knapp i samtlige nyhetsbrev med oppfordring om å betale medlemskontingenten økte innbetalingsprosenten for 1. kvartal merkbart. Dette ser Venstre både i forhold til klikkprosenten på denne knappen, og faktiske innbetalinger per 1. kvartal. 

Segmenteringen av call to action-knappene har vært vellykket, og ført til flere innmeldinger og flere betalinger. 

Venstre har hatt stor suksess med nyhetsbrev som oppfordrer til å gi donasjoner. Den klart største andelen donasjoner lar seg spore til tidsrommet etter at oppfordringen gjennom APSIS-nyhetsbrevet gikk ut. 

Generelt sett har samtlige funksjoner i APSIS, som bilde-/tekstfunksjoner, segmentering, rapporter og lignende fungert veldig godt. Venstre jobber nå med å implementere integrasjon mellom medlemsregister og APSIS. 

Lær mer om APSIS