Slik blir Sunfleet mer personlig med marketing automation


Sunfleet er ledende innen “on demand access” av biler til bedrifter og privatpersoner, der kundene nå har tilgang til 1500 biler ved 50 forskjellige destinasjoner i Sverige. Sunfleets markedsføringssjef, Sandra Ryberg, forteller at markedsføringsavdelingen jobber i flere digitale kanaler for å øke merkevarekjennskapen og gi medlemmene relevant informasjon.

Utfordring


– Den største utfordringen for oss er å få tid til alt som må gjøres, sier Sandra Ryberg. Videre forteller hun at bilen er en sentral del av målgruppens hverdag, og at Sunfleets medlemmer har høye forventninger til kundeopplevelsen. Å tilrettelegge og levere relevant informasjon til kundene står derfor tilsvarende høyt på Ryberg og markedsføringsteamets prioriteringsliste. 

Løsning

Sammen med APSIS’ digitale eksperter har Sunfleet implementert en skreddersydd løsning for automatisering av e-postene, som blir sendt ut gjennom de ulike trinnene i kundetransaksjonen.

– Vi har tidligere jobbet med automatiserte e-poster gjennom bestillingssystemet vårt, men vi hadde behov for å jobbe enda mer spisset og målrettet for å nå medlemmene ved hjelp av en velkomststrøm.

Resultat


Ryberg løfter frem verdien av å jobbe mer proaktivt – noe som har blitt mulig ved hjelp av statistikken fra APSIS-verktøy. Nå kan Sunfleet se hvem som har åpnet og klikket på e-posten, og dermed være trygg på at kunden har mottatt informasjonen.

Som et ledd i å effektivisere arbeidet, har Sunfleet sammen med APSIS utviklet automatiserte e-poster som forenkler vervingen av nye kunder. Ved hjelp av APSIS-skjemaer og verktøy for marketing automation kan potensielle kunder få tilpassede meldinger fra Sunfleet:

– Tanken bak å benytte marketing automation er å bygge opp en kommunikasjonsstrøm, selv før man blir kunde. Vi vil gjøre det lettere for kundene å bruke tjenesten vår, og skjemaet gjør at vi kan behandle potensielle kunder gjennom e-poststrømmen.

Ved hjelp av APSIS-løsninger for marketing automation, kan Ryberg og teamet legge enda større innsats i å levere gode opplevelser for kunden:

– Arbeidet går av seg selv, slik at vi kan jobbe mer metodisk med det som må gjøres manuelt. Det frigjør masse tid.

Ryberg kan fortelle at strategien om å tilpasse budskapet til å være mer personlig, også har gitt utslag i statistikken; både graden av åpnede e-poster og bestillingsfrekvensen har nemlig økt. 

– Vi utvider stadig kapasiteten og antall medlemmer. Det kommer naturligvis av flere ting, men jeg er overbevist om at APSIS og løsningene vi bruker er en essensiell årsak. 

Vil du oppnå samme resultat som Sunfleet?