Vi ville automatisere våre nyhetsbrev, og resultatet overgikk all forventning

Av Amanda Gossell

2019-11-18

Med en strategi som bygger på visjonen om å være en partner for sine medlemmer – og dermed sikre trygghet og økonomisk overskudd i medlemmenes arbeidsliv uansett hvilken posisjon de befinner seg i – vil Din Sundhedsfaglige A-kasse nå sine medlemmer på en enkel måte. Og med tanke på denne strategien er nyhetsbrev den rette veien å gå for å kommunisere godt med medlemmer.

Vi har tatt en prat med Iben Malthe Roldsgaard, som er kommunikasjonsrådgiver hos Din Sundhedsfaglige A-kasse i København. Dette er hennes historie om hvordan de ved hjelp av APSIS – i kombinasjon med andre, strategiske initiativ – halverte antallet innkommende telefonsamtaler, utviklet 18 flyt for nyhetsbrev og økte åpningsfrekvensen på e-postene gjennom kun å sende ut relevant informasjon. 

Iben Malthe Roldsgaard og Søren Riis – Country Manager i APSIS Danmark – under FDIHs e-handelskonferanse 2019

Å være en hjelpende hånd for de som hjelper andre

Din sundhedsfaglige A-kasse er et arbeidsledighetsforsikringsfond for fysioterapeuter, sykepleiere, radiografer, ergoterapeuter, jordmødre og bioingeniører. Visjonen og målet deres er å tilby sine medlemmer forsikring gjennom hele arbeidslivet – om de er studenter, jobber heltid eller deltid, er arbeidsløse, syke eller i foreldrepermisjon.

De vil også hjelpe sine medlemmer ved å være en sparringspartner for dem i ulike livssituasjoner, for eksempel i overgangen fra studietilværelsen til arbeidslivet. De kan støtte og rådgi medlemmene sine når de leter etter nye tjenester, skriver søknader eller kontakter potensielle arbeidsgivere.

Iben Malthe Roldsgaard gjør alt fra web, artikler, sosiale medier og kampanjer til prosjektledelse og nyhetsbrev i sitt daglige arbeid som kommunikasjonsrådgiver. Og nyhetsbrev er ett av hennes fokusområder.

“En stor del av arbeidet handler om å lage nyhetsbrev for ulike målgruppesegmenter; studenter, arbeidsledige, yrkesaktive, akademikere, ledere og førtidspensjonister. I snitt sender vi mer enn 200 målrettede nyhetsbrev i året.” 

Vi vil garantere trygghet for våre medlemmer, slik at de kan hjelpe andre i sitt arbeid. 

Viktigheten av å treffe rett person – til rett tid

Hvert år, i januar og juni, avlegger mange av Din Sundhedsfagliges A-kasse sine medlemmer eksamen. I disse periodene er det en rekke viktige skritt medlemmene må ta for å sikre at de får penger – dersom de ikke kommer i jobb rett etter eksamen. Siden dette reguleres av dansk lov, er det viktig at rett informasjon kommer frem til rett person. 

I løpet av de siste årene har Din Sundshedsfaglige A-kasse forsøkt forskjellige fremgangsmåter for å sende ut informasjon til sine medlemmer om de viktige stegene de må følge. Men dette har vist seg vanskelig å gjennomføre manuelt.

“Hvert år har vi besøkt våre studenter på universitetene, og vi har til og med målrettet kommunikasjonen vår på sosiale medier. Dessuten har vi sendt ut e-poster (ved hjelp av APSIS) før eksamener.

Likevel opplevde vi at mange av våre medlemmer hadde mange spørsmål. Dette ledet til mange innkommende telefonsamtaler i januar og juni; en prosess som innebar mye ekstra arbeid i vår organisasjon. Dessuten førte problemet med å nå ut til alle medlemmene til at de gikk glipp av inntekt rett etter eksamen – dersom de sto uten jobb.”

marketing automation
Iben Malthe Roldsgaard som en av talerne på FDIHs e-handelskonferanse 2019

Vi ville automatisere våre nyhetsbrev, og resultatet overgikk all forventning.

Automatiseringens kraft

I mars 2019 implementerte Din Sundhedsfaglige A-kasse APSIS sin løsning for automatisert markedsføring. I løpet av våren utviklet de 18 flyt for nyhetsbrev for medlemmene som snart skulle ta eksamen. Deretter laget de flyt for samtlige nyhetsbrev, basert på medlemmenes ulike eksamensdatoer – alt for å sikre at medlemmene fikk den informasjonen de trengte, basert på når det var relevant for dem.

“Samtidig som vi begynte å bruke APSIS sin løsning for automatisert markedsføring, oppdaterte vi informasjonen på vår hjemmeside – der vi dessuten linket til våre automatiserte nyhetsbrev. Og vi er sikre på at kombinasjonen av APSIS sin løsning og vår nye, oppdaterte hjemmeside har ført til at vi har halvert antallet innkommende telefonsamtaler.”

Statistikk over telefonsamtaler før og etter implementeringen av automatiseringsverktøyet – juni 2018 vs juni 2019:

  • 2018 5756 samtaler
  • 2019 2420 samtaler 

“Vi kunne definitivt se en stor forskjell mellom juni 2018 og juni 2019. Vi fikk langt fra like mange spørsmål fra våre medlemmer, noe som førte til at juni ble en mindre hektisk måned. Tid ble frigjort, og vi kunne fokusere på andre oppgaver.”

Automatiseringsløsningen har frigjort tid for oss i teamet, slik at vi kan jobbe med andre viktige oppgaver.

Relevans er nødvendig i digital markedsføring

For Iben Malthe Roldsgaard, som er ansvarlig for Din Sundhedsfaglige A-kasses nyhetsbrev, har løsningen for automatisert markedsføring ført til at hun har mye mer tid til å gjøre andre, manuelle oppgaver. Dessuten har løsningen bidratt til en betydelig høyere åpningsfrekvens på nyhetsbrevene – siden informasjonen som sendes ut, er relevant og målrettet.

“Nå trenger jeg ikke lenger å sende ut nyhetsbrevene manuelt. Automatiseringsløsningen sikrer nemlig at medlemmene får den informasjonen de trenger – til rett tidspunkt. Tidligere var jeg tvunget til å sende ut ett nyhetsbrev til en bred målgruppe, selv om personene i målgruppen ikke skulle ta eksamen samtidig.

Med hjelp av APSIS’ verktøy kan vi nå lage utsendelser til spesifikke målgrupper, som gjør det mulig for oss å levere relevant informasjon til rett mottaker. Vi håper og tror at det faktum at vi nå kan tilby våre medlemmer tilpasset og personlig informasjon, bidrar til at de velger å bli værende i Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Ved å være relevante og hjelpsomme for våre medlemmer kan vi nå garantere dem trygghet og en inntekt etter eksamen, som jo er i tråd med vår visjon.”

marketing automation

Rosa søyler: KPI-er
Grønne søyler: Åpningsfrekvens for e-post etter implementering av APSIS sitt verktøy for automatisert markedsføring.

Verktøyet er enkelt å jobbe i, og menneskene i supportteamet er vennlige og hjelpsomme! 

“Vi falt for automatiseringsverktøyet fordi det er enkelt å bruke, og fordi det er enkelt å bygge ulike flyt. Alt i alt er APSIS intuitivt og smidig å bruke.

Samarbeidet med APSIS har vært, og er fortsatt, veldig positivt. Samtlige jeg prater med i APSIS, har vært veldig hjelpsomme og ansvarlige. Supportteamet ringer alltid tilbake om de ikke kan løse problemet der og da, og de er både raske og effektive.”

Takk for praten, Iben!

Vil du oppleve samme resultat som Din Sundhedsfaglige A-kasse?  Kontakt oss i dag!