Undersøkelser - en vei til bedre nyhetsbrev

Av APSIS

2015-03-05

Mange bedrifter benytter seg av undersøkelser for å få mer kunnskap om kundene sine og deres opplevelse av produkter eller tjenester. Det finnes gode grunner til å utvide synet på hva en undersøkelse kan bidra med. Det man lærer seg fra en undersøkelse kan brukes til å forbedre den eksterne kommunikasjonen – en enkel vei til bedre nyhetsbrev.

– Kunnskapen fra undersøkelsene ligger ofte til grunn for produktutvikling og prissetting. Men det er ikke alltid resultatene kommer i markedsavdelingens hender. Og det er synd, for det finnes mye å vinne på å bruke all tilgjengelig kunnskap til å finslipe sine budskap og treffe rett i kommunikasjonen, forklarer Jonas Eriksson på APSIS After Sales-avdeling.

Jonas arbeider med komplekse kundecase som ofte involverer en kombinasjon av ulike markedsføringsmetoder som e-post, undersøkelser og sosiale medier. Han merker en sterk interesse for muligheten til å bruke undersøkelser som en metode til å forbedre e- postmarkedsføringen.

Mange som arbeider med e-post vil ha mest mulig kunnskap om kundene sine. Hvorfor er det så viktig?

– Alle som sender nyhetsbrev vil under alle forhold sende bra og relevante brev. Man vil oppnå bra åpningsfrekvens, mange klikk og bra effekt på sine tilbud. Og man vil absolutt ikke at mottakerne skal mislike brevene eller til og med oppleve dem som e-postspam. Derfor vil man strebe etter å gjøre brevene så personlige som mulig, og da trenger man kunnskap.

Hvordan vet man hva som er bra og hva som vil bli likt?

– En ledetråd får du alltid etterpå, når du går igjennom statistikken og ser hva som ble åpnet, lest og klikket på. Dette er verdifull informasjon du kan bruke til å planlegge kommende nyhetsbrev med, forklarer Jonas.

– En annen ledetråd er nettstatistikk. Du kan følge dine besøkere fra nyhetsbrevet, og se hva de gjør på nettsiden din – hva de leser, hva de klikker på og hvor lenge de blir der.
Statistikken utgjør basisen for din planlegging. Men samtidig er det et noe butt verktøy. Du får ikke vite på om et helt annet innhold ville vært bedre, og du får vanskeligheter med å detaljplanlegge ved hjelp av statistikken. Da kan en undersøkelse være helt rett.

Hvordan skal jeg tenke når det gjelder å gjøre en bra undersøkelse?

– Når du lager en undersøkelse er det viktig å begynne med å ha tydelige mål. Tenk igjennom hva du vil vite, og formuler spørsmålene etter dette. De svarene du får inn bør så langt det er mulig være målbare. Et bra startpunkt kan være å se hvilke mål du har for nyhetsbrevet ditt, og stille spørsmål i relasjon til disse målene.

Vi går igjennom noen av de vanligste målene. Nummer én er ofte at man vil bli lest.

– Slik er det, og selve åpningsfrekvensen er lett å måle. Men det er samtidig vanskelig å bruke det målepunktet til å forutse hva som vil fungere i fremtiden. At brevet blir åpnet er en forutsetning for at andre mål skal være mulige å nå – men det er viktig at man ikke ser det som det viktigste målet.

I undersøkelsen kan du derfor spørre om innholdet ditt. Er det godt likt? Handler det om de rette tingene? Skal det bare være tekst, eller ville kanskje en video vært bra? Er det noe som mangler helt?

Et annet mål er selvsagt økonomisk. Hvordan kan en undersøkelse hjelpe meg å nå de økonomiske målene jeg har satt opp for nyhetsbrevet?

– Da får du starte med å spørre deg selv om nyhetsbrevet skaper salg eller kundekontakter på den måten du ønsker. Økonomiske mål pleier å være lette å måle – men litt vanskeligere kan det være å få vite på nøyaktig hva det er som har trigget et kjøp eller en kontakt.

I undersøkelsen kan du for eksempel spørre om navigasjonen fungerer. Er det lett å finne veien fra et tilbud i nyhetsbrevet til en bestillingsside?

Et tredje mål er mer langsiktig. Man vil holde i gang relasjonen med kundene sine.

– Noe som nyhetsbrev er aldeles utmerket til, forutsatt at du skaper muligheter til kommunikasjon, og ikke bare informasjon fra din side. En undersøkelse er en bra måte å la mottakerne dine kommunisere med deg på.
I undersøkelsen kan du spørre om frekvens – hvor ofte vil dine mottakere høre fra deg? Og er det et sted du skal ha et åpent spørsmål, så er det her!

Har du spørsmål om e-post og undersøkelser du gjerne vil ha svar på? Send en e-post til expert@apsis.com så har du muligheten til å få svar i neste nyhetsbrev!