Tempoet for e-post øker nok en gang

Av APSIS

2012-06-28

Trenden må være forutsigbar, men ikke desto mindre tydelig: E-posten som kanal er blitt stadig mer mobil og dermed enda raskere.


Er det bra eller dårlig for deg som markedsfører?
Svaret er ja, og med det mener vi at det er du selv som bestemmer hvordan du vil at dette skal påvirke deg.

Hos APSIS følger vi bruken av e-post med stor nysgjerrighet og interesse, og den mobile omstillingen er intet unntak. Det er interessant å konstatere at det som jeg en gang så som det mest interessante alternativet til e-post, MMS, føles stadig mer fjernt, og at det snarere ble helt motsatt.

For ett år siden publiserte vi det første E-postbarometeret på APSIS, en rapport i tre deler som var basert på en undersøkelse av hvordan mottakere og avsendere vurderte e-post som markedsføringskanal. Nå har vi gjort en oppfølging av delen som handlet om mobilitet og e-post på mobilen, simpelthen fordi det er her forandringene skjer raskest.

Vi har undersøkt både ut fra et teknisk perspektiv og ut fra et brukerperspektiv, og det er tydelig at e-posten hele tiden tar større plass i vårt stadig mer mobile liv.

Hvis vi ser på hvordan nyhetsbrev sendt i mai 2012 ble åpnet, så var det hele 35 % som ble åpnet på mobile enheter. Selv om vi ikke tar med iPad som mobil enhet, så blir tallet nærmere 29 %. Dette kan vi ikke ignorere.

Tallene er til en viss grad i strid med den statistikken vi får når vi spør svenske forbrukere hvilke mobiltelefoner de har – her får Android en større markedsandel enn iPhone. En forklaring kan være at iPhone-brukerne ganske enkelt bruker telefonen mer regelmessig til å lese e-post.
Bruken av e-post på mobilen er altså svært utbredt, og det er interessant å se på når og hvordan e-post på mobilen påvirker. Følgende statistikk er interessant for oss:

  • 72 % sier det stemmer at mobilen fungerer bra til å rydde og slette i innboksen.
  • 42 % sier det stemmer at det er mer sannsynlig at de sletter nyhetsbrev når disse leses på mobilen.
  • Mer enn 50 % svarer at de ofte eller av og til leser e-post på mobilen om morgenen eller før de går og legger seg.
Du vil kunne laste ned rapporten i vår neste nyhetsbrev. Ønsker å høre mer om rapporten? Besøk en av våre seminarer i Norge!


En ny virkelighet

E-posten er like effektiv som tidligere. Amerikanske DMAs rapport om ulike markedsføringskanalers lønnsomhet viser at e-post fortsatt har høyest ROI blant de kanalene som vurderes. Samtidig er det åpenbart at forutsetningene når e-posten leses, er kraftig forandret. Når nærmere en tredjedel av e-posten leses på mobiltelefoner, kan vi ikke se bort fra den opplevelsen og de kravene til innholdet som dette medfører. Det er stor forskjell på en morgentrøtt pendler som rydder innboksen, og en mottaker som sitter på kontoret etter den første morgenkaffen.

Våre råd er:

  • Sørg for at det dere sender, er tilpasset lesing på mobiltelefon – enkelt og tydelig.
  • Unngå å sende nyhetsbrev til tider på døgnet når det er sannsynlig at leses på mobiltelefonen – hvis dette ikke er optimalt for deres målgruppe av andre årsaker.
  • Flytt målepunktene fra åpnet e-post til klikk i e-post eller avslutt på hjemmesiden – sannsynligvis er et nyhetsbrev som blir åpnet på en mobiltelefon, mindre lønnsomt enn det som blir åpnet på en datamaskin.

For deg som e-postmarkedsfører innebærer denne utviklingen både muligheter og utfordringer. Det er naturligvis gledelig at e-post beholder, og til og mer styrker, sin posisjon som kostnadseffektiv markedsføringskanal. Samtidig må man være bevisst på at brukerne ofte synes at designen på e-posten ikke fungerer ordentlig på en mobil skjerm. Det som ser bra ut på datamaskinen, blir ofte for smått på mobilen.

I APSIS Pro finnes det flere muligheter til å forbedre resultatet for e-post som leses på mobile enheter, ikke minst gjennom den unike funksjonaliteten som gjør at den som leser f.eks. et nyhetsbrev på en iPhone, skal få en helt mobiltilpasset melding, både i innhold og form.

Kontakt oss gjerne på info@apsis.no for mer informasjon om hvordan dette kan fungere for dere.