Slik lager du den perfekte utsendelsen av nyhetsbrev

Av APSIS

2013-06-12

Split-test er et kraftig verktøy som øker effektiviteten på nyhetsbrevene dine. Det er enkelt i bruk og kan forbedre resultatet med så mye som 20 %. Likevel tester 3/4 av alle som arbeider med e-postmarkedsføring aldri. Det er det på tide å gjøre noe med. Les mer om hvordan du kan komme i gang.

split-test-relevans-nyhetsbrev.jpg

Som e-postmarkedsfører lever man ofte med en viss usikkerhet. Men når det gjelder split-test, er vi sikre i vår sak: det fungerer. Den som arbeider systematisk med split-test oppnår et bedre resultat i lengden, og den som ikke gjør det kommer sannsynligvis aldri til å nå sitt fulle potensial. Gjennom en split-test kan du med svært liten innsats optimere resultatet av utsendelsene dine.

Du får svar på spørsmål som:

• Hvilken ukedag får jeg best åpningsfrekvens?
• Når på dagen fungerer best for mine tilbud?
• Når fungerer mine informative nyhetsbrev best?
• Hvilken stil fungerer best i emnefeltet?
• Skal emnefeltet alltid inneholde bedriftsnavnet vårt? Eller skal det være et langt og beskrivende emnefelt som forteller hva som finnes i nyhetsbrevet? Er det bedre å bruke bedriftsnavnet vårt som navn på avsender, eller å bruke en person som avsender?

Gjennomføring av split-test

Målet med alle split-tester for e-post er å lage to meldinger og sende de ut til to ulike mottakergrupper som velges ut tilfeldig fra adresselisten din.

Gjør for eksempel slik: Lag nyhetsbrevet. Skriv deretter to ulike tekster i emnefeltet og send alle til 5 % av alle i mottakerlisten. Når du ser hvilken som gir høyest åpningsfrekvens, bruker du denne til de resterende 95 %. Da vet du at 95 % av mottakerne får den e-posten med best emnefelt. I APSIS Pro finnes det en tilleggsmodul som heter APSIS Split Test. Når du bruker denne, vil større deler av testen bli gjennomført helt automatisk. Du trenger bare å bestemme hva du vil ha svar på, utforme en test og lage de ulike alternativene. Deretter velges mottakerne, og versjonen med høyest åpningsfrekvens sendes ut helt automatisk. Det å arbeide med split-test er en prosess der man gravis lærer seg mer og mer. Vi spurte Anna Torkelstam, som har arbeidet mye med split-test i sin rolle som Aftersales Manager hos Apsis, om hvordan man skal gå fram.

Kan man få svar på alle de spørsmålene med en split-test?

– Ja, med en split-test kan du finne ut av svaret på alle disse spørsmålene, og enda flere. Men hele poenget er at svarene vil være unike for deg og din bedrift, ikke for noen andre. Det er dine kunder og derfor også dine resultater. Over tid kommer du til å få mye kunnskap om hva som fungerer best, du får en egen benchmarking som er unik for akkurat din bedrift.

Hvordan starter man?

– Start enkelt. Test emnefelt, og ha to alternativer som skiller seg fra hverandre. Når du etter en stund har fått mer erfaring, kan du gå mer detaljert til verks og undersøke mer avanserte ting, men det er viktig å huske på at selv en helt enkel tekst vil kunne gi deg svært mye.

Hvem passer testen for?

– Jeg vil oppfordre alle til å gjennomføre split-tester. Merarbeidet er ubetydelig sammenlignet med hva du kan få ut av det. I våre egne undersøkelser viste det seg at det er ganske få som regelmessig gjennomfører split-tester, men at de som gjør det, opplever bedre resultat. Flere burde ta steget og prøve!

Skal man alltid gjennomføre en split-test, eller bare bruke den når man er i tvil?

– Jeg synes at man alltid skal gjennomføre tester når man arbeider med e-postmarkedsføring. Sørg for at det blir en vane og ikke heng deg opp i at alt må være perfekt. Det er enkelt å arbeide med split-test. Det er et håndverk som man blir bedre og bedre til å utføre, og med tiden lærer man seg å lage tester som fungerer perfekt for sin egen bedrift. Og som med all annen forskning, er alle resultatene interessante. Selv om du gjør en feilbedømming, har du fortsatt lært noe.

Bestem deg for …

• Hva som skal testes. To tekster, to tilbud, to emnefelt, to landingssider eller noe annet.

• Hva som skal være avgjørende for testen. Antall klikk, konverteringer, tid på nettside. Det er viktig å velge ett kriterium som er viktigst og som du skal følge opp. Konverteringer er som oftest det ideelle kriteriet, men det er ikke helt enkelt for alle å måle. Da er kanskje noen av de andre kriteriene bedre.

• Over hvor lang tid testen skal pågå. Her kan det være store forskjeller og det går egentlig ikke an å komme med noen generelle anbefalinger. Kanskje er heller lengden på testen et viktig aspekt å ha i tankene ved selve analysen av resultatet. Hvis testen har pågått kun en kort tid, bør analysen av resultatet gi annen informasjon enn om den har pågått over lang tid.

• Hvor mange skal inngå i testgruppen. Det er imidlertid svært avhengig av hvor stor listen man arbeider med er. Hvis listen er liten, er det lurt å bruke en så stor del av listen som mulig som testgrupper. Hvis testgruppene er for små, blir resultatet mindre signifikant og vanskelige å tyde.