Seks sannheter om mobil e-post

Av APSIS

2013-04-08

Det snakkes mye om den mobile revolusjonen og om hvordan den kommer til å forandre hverdagen til de som driver med markedsføring. Stadig flere bruker smarttelefoner som verktøy for å håndtere hverdagen – og her inngår e-post som en naturlig del.

I takt med at mobilen mer og mer overtar rollen som "pc-en vi alltid har med oss” kommer e-postmarkedsføringen til å måtte endre karakter.

Her er seks sannheter du som e-postmarkedsfører på en eller annen måte må forholde deg til.

1. Det er mer vanlig å lese e-post enn å ringe med telefonen.

En undersøkelse utført av Adobe viser at det er vanligere å bruke smarttelefonen sin til å laste ned e-post enn for å ringe. Våre egne undersøkelser rundt bruken bekrefter trenden: Seks av ti i de nordiske landene har tilgang til e-post på mobilen og mer enn hvert tredje brev åpnes på en mobil. Hva blir konklusjonen? At det er på tide å tilpasse seg den nye fremtiden. Snart kommer mer enn halvparten av mottakerne dine til å lese e-posten fra deg på en smarttelefon. Er du forberedt?

6-ringerej.png

 

2. Flere brev blir lest på en smarttelefon – færre på PC.

Utviklingen er tydelig – stadig flere velger å lese e-post på mobilen. Det stiller større krav til deg som avsender. Du må sørge for å tilby en god leseopplevelse på alle steder der brevene dine blir lest! Apsis-undersøkelsen "E-post på mobilen" byr på mange interessante konklusjoner. Tenk på at knappe seks av ti ofte eller noen ganger leser e-post på mobilen rett etter at de har våknet om morgenen, og at enda flere gjør det rett før de sovner. Det burde vel få betydning for designen?

6-lassmartphone.png

 

3. Mottakerne dine bryr seg om hvordan brevet ser ut på en smarttelefon.

Mottakerne dine bryr seg om hvordan brevet ser ut på en smarttelefon. Mange mottakere legger stor vekt på hvordan e-posten ser ut på mobilen. I en undersøkelse utført av Blue Hornet og Forrester kommer det frem at hele 70 % kaster et brev som ikke ser bra ut, og nærmere 20 % kan tenke seg å avslutte abonnementet. Det er vanskeligere å måle hvordan varemerket ditt oppfattes, men undersøkelser viser at mange mottakere får et negativt inntrykk av selskaper som sender e-post som ikke er relevant og som ikke ser bra ut. Det positive er naturligvis at det som mottakerne oppfatter som bra, gir svært gode resultater, så du har alt å vinne på å sende relevante, veldesignede brev.

6bryrsig.png

 

4. Du må vite hvor mottakerne dine ønsker å lese brevene dine før du sender dem.

Vet du hvor mange av mottakerne dine som leser brevene på en smarttelefon? Hvis ikke, bør du sjekke statistikken. Sannsynligvis leser en stor andel av abonnentene dine brevene på en mobil. Sjekk også hvilket operativsystem de bruker (Android, Apple, Windows Phone). Apsis-undersøkelsen "E-post på mobilen" viser at i gjennomsnitt blir 35 % av alle brev åpnet på mobilen, men noen avsendere har så mange som 70 %. Dette bør påvirke planleggingen din, men som vi ser i neste punkt.

6var2.png

 

5. Det du ønsker å oppnå skal styre planleggingen.

Ønsker du å bygge et varemerke eller å øke salget? Det du ønsker å oppnå må tross alt legge føringer for planleggingen – og noen saker passer bedre enn andre på en mobil. Nøkkelen til suksess er enklere budskap og tydelige meldinger. De viktigste grunnene til at man ønsker å få e-post på mobilen, er å få "en økt følelse av tilgjengelighet" (84 %) og at man får "muligheten til å lese og skrive korte e-poster" (87 %) – alt i samsvar med Apsis' undersøkelse. En undersøkelse fra Adobe viser følgende: "Det som påvirker en kjøpsbeslutning på mobilen er i størst grad e-post fra bedrifter (71 %), overgått av anbefalinger fra venner (87 %)."

6uppna.png

 

6. Mobiltilpasning er ikke alltid nok – du må lage noe eget for mobilen.

Responsiv design tilpasser innholdet i et brev eller på en nettside etter skjermen som brukes. I mange tilfeller er dette en god løsning, men det gjelder ikke alltid for mobilen. For å få frem et tydelig budskap eller en oppfordring, er det ofte bedre å lage to versjoner av samme brev. Én versjon som er laget for å kunne leses på en datamaskin med stor skjerm der man kan ha mer sammensatt informasjon, og en mobilversjon som er utformet i samsvar med slagordet "én melding – ett budskap".

6eget.png

Tips for å tilpasse din design for mobiltelefoner.

  • Bruk hele bredden (100 %) og la teksten flyte. (Maler til e-post for datamaskiner angir som oftest bredden i piksler, for eksempel 600 piksler, noe som gjør at mobile lesere enten må bla fra venstre til høyre eller zoome ut, hvorpå teksten blir liten og vanskelig å lese.)
  • Øk tekststørrelsen for å gjøre lesingen lettere. Apple anbefaler en størrelse på 17–22 punkter på tekst i mobil e-post.
  • Bruk gjerne tydelige bilder, nummerering eller strek samt andre avgrensninger for å gjøre det lettere for mottakeren å kunne bla raskt gjennom e-posten. Selv om bilder vises som standard i den forhåndsinstallerte e-postklienten på Apple iPhone, finnes det selvsagt brukere som slår av for bildevisning, og det er derfor viktig informasjon bør være tilgjengelig selv uten bilder. Mottakerne dine setter sikkert også pris på at du inkluderer små bilder som kan lastes opp raskt.
  • Gjør knapper og lenker ekstra tydelige, med understreking og/eller annen farge på teksten/bakgrunnen. Da er det enda enklere, og dermed mer sannsynlig, at en som leser e-post på mobilen, klikker og gjør det som er målet med utsendelsen din.
  • Tenk at mottakerne skal kunne trykke på lenker med fingrene sine. Og hvis man er usikker på hvor man havner, er det mange som lar være.


To måter å utnytte det mobile potensialet på med APSIS Pro

Hos Apsis arbeider vi for at kundene våre skal kunne være i forkant av den tekniske utviklingen. Vårt verktøy for e-postmarkedsføring, APSIS Pro, er utviklet for å være et fleksibelt og enkelt verktøy for digital kommunikasjon. Det finnes to alternativer for å komplettere APSIS Pro slik at du utnytter det mobile potensialet: APSIS Mobile Headline og Mobile Optimized Template.

mobilvariationer23.jpg

APSIS Mobile Headline: et klart tilbud for mobile lesere

APSIS Mobile Headline er en funksjon i APSIS Pro som gir e-postmarkedsførere muligheten til å lage ulike versjoner av nyhetsbrevene sine. Hvis brevet åpnes på en datamaskin, vises den vanlige versjonen. Hvis brevet åpnes på en mobil enhet, vises en mobil versjon med et klart tilbud. Mobile Headline er spesielt egnet for nyhetsbrevkampanjer med tilbud, siden den mobile versjonen alltid kobles til en spesifikk oppfordring til handling, for eksempel en lenke eller en samtale.

Mobile Optimized Template

Mobile Optimized Template er en tjeneste som tilpasser nyhetsbrevene dine til mobile enheter. Den tilpasser alle nyhetsbrev til én enkelt kolonne, noe som gjør det enkelt å lese, selv på en liten skjerm. Dette er spesielt nyttig dersom du vet at en stor andel av mottakerne åpner nyhetsbrevene fra deg på en smarttelefon eller en annen mobil enhet. Muligheten for å bruke ikke-nettsikre skifttyper er en stor nyhet. Dette innebærer at det er mulig å bruke skrifttyper som tidligere var umulig å bruke, noe som gir mobile lesere en betydelig bedre visuell opplevelse.