Relevans i praksis

Av APSIS

2013-04-22

Hvordan kan man arbeide med nyhetsbrevene for å bli mer relevant ovenfor leserne?

Som en introduksjon til emnet har vi snakket med Martin Andersson som jobber som Key Account Manager hos Apsis.Martin møter mange kunder som ønsker å ta det neste steget i arbeidet med å gjøre sin e-postmarkedsføring mer personlig.

– Selskaper og organisasjoner blir enda bedre på kommunikasjon med kundene og vi ønsker å utnytte de systemene vi bruker på kundedata bedre, forteller Martin. De fleste opplever at markedsføringen får et løft når man begynner å tenke på å arbeide med mer målrettet kommunikasjon.

Her er noen konkrete tips på hvordan du kan begynne

Tenk på målgruppene dine. Hvem ønsker du å nå frem til? Hvem sender dere til i dag og hvordan ønsker du at det skal se ut i fremtiden? Prøv å definere hva relevans betyr for akkurat dine kunder, oppdelt i ulike segment. Når du vet hvem du ønsker å nå og hvilken type budskap du ønsker å sende til dem, har du allerede kommet et godt stykke på vei i planleggingen.

Kontroller hvilke data du har tilgang til. Det er lett å ønske at man har fullstendige opplysninger om alle kundene sine, men virkeligheten er ofte at man har registre som ikke er komplette. Ikke la dette være et hinder – uansett om du bare har navn og e-postadresse, så kan du begynne. Planlegg fremover gjennom å bestemme hvilke opplysninger du ønsker å ha tilgang til og hvordan du kan forandre rutinene dine for innsamling av data.     

Fjern inaktive adresser fra listen. En viktig del av arbeidet er å identifisere de som kanskje åpner meldingen, men som aldri klikker på noe i brevet. Denne gruppen kalles ofre for "sovende abonnenter" og har et stort potensial. Send gjerne et gjenaktiveringsbrev der du spør om de fortsatt er interessert. Det gir ofte gode resultater og kan få mange til å begynne å interessere seg mer for artiklene og tilbudene dine.  

Dere er ikke for små til å arbeide med filtrering. Det er ikke noe krav til en minste størrelse for å arbeide med mer personlige brev. Alle tjener på å bruke en tilnærming som går ut på å sende så relevante og personlige nyhetsbrev som mulig. Og hvis man legger et riktig grunnlag, er det enkelt å skalere virksomheten når den vokser.

Ikke tenk at det blir dyrt og vanskelig. En vanlig tanke er at det krever stor innsats å lage filtrerte brev og mer personlig kommunikasjon. Ikke nødvendigvis. Tenk slik: I stedet for å lage to helt forskjellige brev, kan vi lage ett brev og legge til en egen artikkel eller et tilbud som filtreres til en viss målgruppe. Da har vi laget to hele brev til en marginalt høyere pris enn det ett brev koster.

Lag en grovplan. Tenk hvor ofte du ønsker å nå en spesifikk målgruppe. Deretter lager du en grovplan der du merker av i en kalender når det er tid for å sende ut en melding. I noen tilfeller kan målgruppen få en egen, målrettet utsendelse – andre ganger kan de være en del av en felles utsendelse.

Filtrering er viktig for å ekskludere mottakere. Det er viktig å velge mottakere for en utsendelse, men like viktig er det å bestemme hvem som ikke skal motta den. Et tilbud er kun godt hvis det er relevant – og hvis du sender til feil målgruppe, risikerer du å få en negativ effekt.

Be abonnentene om å oppdatere opplysningene sine. Hvis du har en adresseliste som kun inneholder adresser, er det vanskelig å filtrere utsendelsene. Du kan på en enkel måte be om mer informasjon i abonnementsskjemaet, men det vil jo gjelde kun for nye abonnenter. En god måte å få vite mer om eksisterende abonnenter på, er sende ut et brev til kun denne gruppen der du ber dem om å oppdatere opplysningene sine.

Vi i Apsis hører gjerne fra deg og gir deg tips og råd. Hvis du er kunde hos oss, kan du alltids ringe din salgskontaktperson for å snakke om hvordan du kan utvikle din e-postmarkedsføring.