Nyhetsbrev og e-postmarkedsføring

Av APSIS

2015-03-05

I dag skal vi gå gjennom innholdsplanlegging og grafikk i nyhetsbrev.

I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i at du velger å utnytte de mulighetene som HTML-baserte (grafiske) nyhetsbrev har. Alternativet er å bruke det opprinnelige (tekstbaserte) e-postformatet. Det formatet har unektelig et antall fordeler i og med sin enkelhet og at det kun krever minimal teknisk kapasitet.

Like fullt faller det tekstbaserte formatet igjennom når det gjelder å generere respons. Undersøkelser viser nemlig at vellagde, grafiske e-postmeldinger typisk gir 30 % bedre resultat enn rene tekstmeldinger.

Men naturligvis må det bli riktig. Vi har sett altfor mange tekstmeldinger som har en god grunnidé, men som på grunn av tekniske feil blir uleselige når de når mottakerne. Her kommer noen bra tips for å lykkes med formgivningen:

Glem PDF

Vi tar det enkleste først: Ikke bruk PDF til nyhetsbrevene dine via e-post. Ja visst er formatet smidig og lettspredd. Like fullt misforstår du hele tanken med grafiske nyhetsbrev dersom du gjemmer bort innholdet i et PDF-dokument. Med grafiske nyhetsbrev er vi ute etter å raskt fange oppmerksomhet og interesse. Hvis mottakeren må bruke tid på å åpne et PDF-dokument er det en åpenbar risk for at de lar være.

Men ikke glem den grafiske profilen

Når tiden er inne for å designe et nyhetsbrev, hender det lett at det dukker opp gode (eller bare klønete) ideer rundt formgivningen. Forsøk å motstå fristelsen til å bruke en helt ny grafisk profil i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet bør være en naturlig forlengelse av hjemmesiden og bedriftens øvrige grafiske materiell. Hvis nyhetsbrevet holder samme profil som det øvrige materialet, forsterkes bildet av bedriften. Dreier det en annen vei, risikerer mottakerne å bli forvirret.

Bruk Multi-part Email

Valget av grafiske HTML-meldinger innebærer ikke at du automatisk må stenge ute den minoritets e-postprogram som bare støtter rene tekstmeldinger. Det finnes en teknisk standard, kalt Multi-part Email, som gir deg muligheten til å sende både en grafisk versjon og en tekstversjon i samme meldingen. De som har et e-postprogram som kan lese grafiske e-postmeldinger, kan se dette. De som derimot har et e-postprogram som bare støtter tekstformatet, får se en korrekt formatert versjon.

Tenk som en løpeseddel

Nei, du trenger ikke å lete etter rubrikker som inneholder ”skandale”, ”sjokk” eller kjendisnavn. Derimot kan du gjennom å tenke hovedoppslag oppnå mye. Først og fremst hjelper det deg å gjøre nyhetsbrevets innhold oversiktelig. Mottakerne kan på under et minutt ta stilling til om nyhetsbrevet inneholder noe av interesse og blir derfor mer tilbøyelig til å åpne også den neste utsendelsen – selv om den første utsendelsen ikke inneholdt noe av interesse.

Hovedoppslagstanken bygger på at hver artikkel presenteres med en tydelig rubrikk, sammen med en kort ingress og en lenke til den fullstendige artikkelen på en webside. Gjennom å bygge opp nyhetsbrevet på denne måten, oppnår du som avsender ikke bare oversiktelighet for mottakeren, men også uvurderlig målbarhet for deg som avsender. Slik får du greie på nøyaktig hvilket innhold i nyhetsbrevet mottakerne leser. Denne informasjonen kan du deretter bruke for å tilpasse innholdet i kommende nyhetsbrev, slik at dere bare skriver om sånt som virkelig interesserer mottakerne.

En god grunn

Stammen i et godt nyhetsbrev er naturligvis gode nyheter og artikler. I tillegg til dette finnes det også et antall funksjoner og informasjon som du bør ha med for å gjøre utsendelsen så god som mulig:

Lenke for å se nyhetsbrevet som webside på Internett (Hvis du har mottakertilpasset informasjon i nyhetsbrevet, skal siden på Internett også være tilpasset.)

 • Lenke for avregistrering
 • Lenke for å tipse en venn
 • Lenke for å abonnere (for den som blir tipset)
 • Lenke til tidligere utgaver av nyhetsbrevet
 • Mottakerens navn og e-postadresse (Hvis en mottaker bruker flere e-postadresser, vet mottakeren hvilken melding han eller hun skal klikke på for å ”avmelde”.)
 • En kort forklaring på hvorfor mottakeren får det aktuelle nyhetsbrevet

Tilpass deg ulike e-postklienter

Tanken bak datamaskiner er at allting alltid skal fungere nøyaktig likt. Du som jobber mye med datamaskiner vet at dette ikke er helt sant. Innen e-post er det blant annet slik at ulike e-postprogrammer viser grafiske e-postmeldinger ulikt. Først og fremst Lotus Notes er kjent for å bruke noen egne regler når det skal vises grafiske e-postmeldinger.

Noen tips for å minimere risikoen for problemer med Lotus Notes og andre e-postprogrammer:

 • Bruk kun bilder i formatet GIF og JPEG
 • Unngå bakgrunnsbilder og bakgrunnsfarger om mulig
 • Bruk ikke blanke linjer for å styre formateringen
 • Unngå å bruke Style Sheets. Bruk i stedet ”Font-tagger”
 • Forsøk å bruke så enkle HTML-koder som mulig; det minimerer problemene

(Apsis gjennomførte tester av 20 større, svenske nyhetsbrev høsten 2005. 75 % av de testede nyhetsbrevene hadde grafiske svakheter i ett eller flere e-postprogrammer.)

Vær forberedt på bildeblokkering

Selv om ting tyder på at denne teknologien er i ferd med å minske i betydning, finnes det fortsatt visse e-postløsninger som blokkerer bilder i e-postmeldingene. (Vi anslår at det gjelder rundt 10 % av mottakerne.) Unngå derfor å legge rubrikker og andre viktige budskap i bilder. Test deretter e-postmeldingen i en e-postleser som ikke viser bilder, for å sjekke at meldingen fortsatt er forståelig.