Nordic Sugar

Av APSIS

2012-04-16

Med sukker i fokus. Nordic Sugar er den ledende sukkerleverandøren på det nordeuropeiske markedet. Med fokus på både industri og sluttbruker samt aktiviteter i syv land, benyttes e-post som en samlende kommunikasjonskanal.

UTFORDRING

• Kommunisere med tre ulike forretningsområder
• Bruke sju forskjellige språk
• Få feedback til salgsavdelingen

LØSNING

• Produksjon og utsending fra Apsis Newsletter Pro
• Intern innholdsproduksjon, ekstern hjelp med design og utsending

RESULTAT

• Reduserte distribusjonskostnader
• Økt fleksibilitet og raskere kommunikasjon
• Bedre statistikk og informasjon om kunder

Mange markeder, mange språk

Nordic Sugar er markedsledende i Norden og Baltikum. Med nærmere 1 500 medarbeidere arbeider man for å tilby sukker og sukkerprodukter til industrien, fõrkunder og sluttbrukere. Mye informasjon skal nå ut – til mottakere med helt forskjellige behov og forventninger.

– Det er stor spennvidde på de ulike nyhetsbrevene, forklarer Eva Kristell, som er Product Marketing Manager på Nordic Sugar. Vi har tre ulike forretningsområder med så å si helt ulike kundestrukturer, så det kreves tre nyhetsbrev. På syv språk.

– E-post og nyhetsbrev var et naturlig valg for oss, sier Eva Kristell. Det handler delvis om rent praktiske spørsmål. Vi må produsere relevant informasjon til de ulike mottakergruppene, og vi må distribuere den på en fornuftig måte. Og da er e-post både praktisk og kostnadseffektivt.

Innholdet skapes internt, designen eksternt


I dag har Nordic Sugar rutine på nyhetsbrev. Den første kontakten med Apsis ble tatt allerede i 2005 – et forsøk på å nå ut i et nytt medium som slo godt an.

– Vi begynte i liten skala og sørget for å bygge erfaring internt. Med tiden lærte vi oss mer og mer om hva vi skulle gjøre for å nå ut på rett måte til rett mottaker, og da har også e-postmarkedsføringen vokst i betydning for oss.

Arbeidsprosessen har blitt endret fra bunnen av. Fra å arbeide med et mer tradisjonelt kundeblad med lange gjennomløpstider for produksjon, trykk og distribusjon, er det i dag en raskere prosess med nyhetsbrev som preger Nordic Sugars markedsføringskommunikasjon.

– Vår fleksibilitet har økt, og vi kan arbeide tydeligere med våre ulike varemerker i og med at vi har ulike brev til ulike grupper, forklarer Eva Kristell.

Markedsavdelingen får inn materiale fra andre deler av virksomheten, som informasjonsenheter i andre land og fra ledelsesgruppen. Når alle artikler og alle bilder er på plass, overlates arbeidet med å skape og sende brevene til andre.

Og her finner vi en av nøklene til fremgang for Nordic Sugar: man har ikke forsøkt å gjøre alt selv. Fokus ligger på å skape et bra innhold som kjennes relevant for mottakerne. Deretter overlater man design, produksjon og utsending av brevene til en ekstern samarbeidspartner.

– Vi kan konsentrere oss om det vi gjør best, samtidig som vi sørger for å få bra statistikk på alt vi gjør. Det er viktig å kunne gi feedback til salgsavdelningene i tillegg til å gi dem konkrete muligheter til å arbeide videre med resultatene vi får fra nyhetsbrevene. Vi hadde fått vansker med å ferdigstille designen og utsendingen i tide med de personalressursene vi har i dag, så dette er en bra løsning for oss. Samtidig er det en utfordring å arbeide med mange ulike språk, forklarer Eva Kristell. Vi har løst dette gjennom å samle alt materiale og deretter skape et grunnbrev på engelsk. Når dette er klart oversetter vi det til de andre språkene. Da vet vi at det blir bra kvalitet i alle ledd.

En viktig del av planleggingen er å finne en passende utsendingsfrekvens.

– Vi har bestemt oss for å sende våre nyhetsbrev fire ganger per år. Det kjennes som en rimelig målsetning for oss, samtidig som vi vet at vi da kan fylle hvert brev med et innhold som er relevant.

Strategier som gir resultat

Med tre helt ulike kundegrupper kreves det mer enn en enkelt strategi for å nå frem med relevant informasjon. Nyhetsbrev til industrien er mer tradisjonelle og fokuserer på produksjonsinformasjon og bransjenyheter, mens andre nyhetsbrev har mer direkte tilbud i tillegg til en økt interaksjon med mottakerne.

– Når det gjelder våre nyhetsbrev til sluttkunder, som f.eks. våre fõrprodukter for hester, så arbeider vi mye med konkurranser som en måte å engasjere våre lesere på. Det kan være enkle saker, som utlodding av billetter – men det gir tydelige resultater.

– Det viktige for oss er å kommunisere på rett måte med rett mottaker, avslutter Eva Kristell. Når vi sender relevant informasjon kjenner vi at vi kan gi våre lesere noe, samtidig som vi får mye tilbake i form av statistikk og kundeinformasjon.