«Marketing operations bør være ryggraden i enhver markedsføringsdrevet avdeling»

Av Sarah Chase

2018-12-17

Hvor viktig er et godt internt samarbeid for fremdriften innen digital markedsføring? Livsviktig – ifølge vår Marketing Operations Coordinator, Niklas Jakobsson. Les hvordan du kan få fart på markedsføringsmaskineriet ditt med marketing operations, lead management og en tankegang som plasserer kunden i sentrum.

Niklas Jakobsson Marketing Operations Coordinator APSIS

«Digital markedsføring står aldri stille»

Niklas Jakobsson er et nytt og kjærkomment tilskudd i APSIS’ markedsføringsavdeling. Han er det man kan kalle et naturtalent innen markedsføring, og han valgte å vandre nedover veien mot digital markedsføring av ren og skjær fascinasjon for dens foranderlige natur.

          «Digital markedsføring står aldri stille. Jeg er en person som liker å erfare og lære meg nye
          ting, noe som går hånd i hånd med digital markedsføring», sier Niklas Jakobsson.

Selv om Niklas ikke er tilhenger av profesjonelle titler, er han vår Marketing Operations Coordinator og en del av APSIS Marketing Operations-teamet. Niklas forteller at hans rolle er å være bindeleddet mellom markedsføring og salg. Der kan han fremme et samarbeid som øker resultatet i alle avdelinger i APSIS.

          «Marketing operations bør være ryggraden i enhver avdeling. Til syvende og sist gjenspeiles
          det interne i det eksterne»,
sier Niklas Jakobsson.

Han utdyper:

          «Du blir mer verdifull i kundens øyne hvis du jobber for å forene kommunikasjonen,
          salgssamtalene og produktene dine. Hvis du lykkes med å skape en enhetlig kommunikasjon
          i organisasjonen, får kundene et bedre grep om hvem du er, og hvilken rolle du fyller. Det gjør
          igjen at kunden får større tillit til din organisasjon.»

En viktig del av arbeidet til Niklas er å optimalisere APSIS’ markedsføringstiltak – ved hjelp av data som samles i vårt lead management-system. På denne måten kan han forvandle meninger til innsikt og avgjøre hva som er nødvendig for å forbedre virksomheten.

Ikke invester i et romskip hvis alt du trenger, er en båt

Det er ingen hemmelighet at stadig flere markedsførere og organisasjoner leter etter nye måter å implementere eller utvikle lead management på. Men hvordan gjør du dette på best mulig vis?  Niklas forklarer at det første steget for å finne ut hva man trenger, er å forstå hva du allerede har.

          «Lag en oversikt over strukturene og dataene som allerede finnes. Så unngår du å investere
          i et romskip hvis du egentlig bare trenger en båt», forteller Niklas Jakobsson.
 
Han forklarer at grunnlaget for lead management er å gå ut fra bedriftens visjon og etablere tydelige interne prosesser og ansvarsområder. Når dette er sagt, gjelder det å huske på at dette ikke gir resultater automatisk, men at det krever mange timers intern forberedelse.
 

          «Hvis man ikke benytter verktøyet på riktig måte, får man ikke samme valuta for pengene.
          Dette betyr at du må bruke tid på å trene opp medarbeidere til å påse at de har ressursene
          som kreves for å implementere verktøyet», sier Niklas Jakobsson.

Det høres kanskje komplisert og kostbart ut å implementere et system for lead management, men Niklas forklarer at du raskt glemmer den opprinnelige investeringen:

          «Den største kostnaden er dine ansatte. Du kan se kostnaden for verktøyet som en utgift,
          men du ser raskt verdien i systemet når du sammenligner det med tiden det tar å oppnå
          samme resultat gjennom manuelt arbeid.»

Balance of weights

Jo flere leads, jo bedre. Eller?

I dagens foranderlige landskap er lead generation alfa omega. Hvorfor? Fordi systemet kan åpne opp for forretningsmuligheter gjennom å bearbeide leads. Men spørsmålet er: Er alle leads gode leads?

          «Alt handler om kvalitet, ikke kvantitet. Hvis du fokuserer på å generere en stor kvantitet av
          leads, kan du sikkert forbedre resultatet ditt, men det krever betydelig større innsats å
          eksponentielt forbedre resultatet ditt.» – Niklas Jakobsson

Effektiv lead management krever at du kan skille et lead som er markedskvalifisert, fra et som er salgskvalifisert. For å lykkes må du etablere et system for lead scoring som overvåker aktivitetsnivået og interessen til hvert enkelt lead. APSIS’ system for lead scoring ble utviklet av James McShane og brukes som en aktivitetsguide for både markedsføring og salg. Men hvorfor er det så viktig at du forbedrer kvaliteten på dine leads? Niklas forklarer:

          «Hvis fem av seks leads er sterke, vet du at du trenger tolv for å få ti. Men hvis bare fem av
          100 leads er sterke må du generere 200 leads for å få ti. Og den kostnadsforskjellen er stor,»
          sier Niklas Jakobsson.

Hva er fremtiden for digital markedsføring og marketing operations? Niklas sier at den store mengden data som finnes tilgjengelig, kommer til å skjerpe kravene til finsliping av markedsføring og salg.

«Jeg tror at landskapet kommer til å bli enda mer konkurransepreget når det gjelder å få nye
kunder. Det kommer til å bli utfordrende for markedsførere, og selgere vil trenge bedre
kontroll på kundens reise og stegene de tar for å nå frem til avslutning av kjøpet. Alt handler
om tid og penger»,
avslutter Niklas Jakobsson.

Ønsker du å kunne levere skarpe og varme leads til selgerne dine? Last ned vår håndbok: Marketing automation for B2B.

Handbook Marketing Automation B2B