Marketing Automation nå i APSIS Pro

Av APSIS

2013-04-22

Hva er Marketing Automation, og hvordan kan det hjelpe din organisasjon til å selge mer?

Enkelt sagt handler det om at det som en besøker gjør på en hjemmeside, kan styre utsendelsen av e-post eller SMS. Rent praktisk kan det innebære at en besøker som bruker mye tid på å lese om opplæring, kan motta informasjon som omhandler nettopp opplæring.

Helt konkret arbeider man med å …

• fange opp og identifisere leads

• samle informasjon om deres opptreden

• automatisere kommunikasjonen

Marketing Automation har i løpet av de siste årene endret seg fra å være forbeholdt de største aktørene med store markedsføringsbudsjett, til noe som stadig flere har muligheten til å dra nytte av.

De mest vanlige utbyttene er blant annet:

• Økt salg mot nye kunder

• Økt kryss- og mersalg

• Kortere salgssykluser

• Mer motiverte selgere

• Tydeligere ROI på kampanjer

• Bedre prognostisering

• Økt samarbeid mellom markedsførings- og salgsorganisasjoner

Sammen med ProspectEye har vi hos Apsis nå laget én enkel måte å arbeide med Marketing

Automation på direkte i APSIS Pro. Integreringen gir nye muligheter til å kombinere data fra besøksstatistikk fra nettstedet med en automatisert kommunikasjon – for eksempel er det nå  mulig å identifisere de mottakerne som har besøkt de viktigste sidene deres på nettet og automatisk sende e-post til disse. Teknikken hjelper til å fange opp og identifisere leads, samle inn informasjon om kundens atferd og kommunisere riktig informasjon til riktig person på riktig tidspunkt. En annen mulighet er å vurdere ulike markedsføringskanaler. På den måten kan man se direkte hvor mye hver markedsaktivitet genererer til salget. Integreringen krever tilleggsmodulene APSIS Trigger og APSIS API.

Vil du vite mer om integreringen?

Ta kontakt for mer informasjon!