Hvorfor samtykke er viktig i markedsføring

Av Romana Walter

2016-03-07

Hva ville du foretrekke? En lang liste med abonnenter eller en som fungerer effektivt? Du kan få i pose og sekk ved å endre holdning til samtykkebasert markedsføring. 

APSIS Blog: Permission means people

 

I sin bok "Meatball Sundae" sier Seth Godin at "samtykke er til for å hjelpe brukeren". Snudd på hodet kan dette utsagnet også bety at samtykkebasert markedsføring ikke hjelper markedsføreren i det hele tatt – i alle fall ikke med tanke på å gjøre jobben enklere. I virkeligheten vil samtykkebasert markedsføring skape vesentlig bedre resultater.

Når du starter opp et e-postmarkedsføringsprogram, må du tidlig velge mellom to veier: den enkle som fører deg raskt frem, eller den mer krevende, der du må bane din egen vei. Langs den enkle veien kutter du mange svinger og bebreider alle andre for problemer som oppstår. Den mer krevende veien innebærer engasjement, arbeid, tålmodighet og fremfor alt respekt. Likevel er det den mer krevende veien som virkelig gir utbytte, både når det gjelder fortjeneste og abonnenter.

Dette er fordi abonnentene er dine viktigste ressurser. Innen bransjen snakker vi mye om "lister", men vi har en tendens til å glemme at disse listene faktisk består av levende mennesker. Og alle disse levende menneskene har på en eller annen måte havnet på din liste. Og her kan det bli litt pinlig, for hvordan havnet de egentlig på listen din? Har de gitt deg uttrykkelig og uforbeholden tillatelse til å kontakte dem? Eller har du bare funnet eller kjøpt en listen med adressene deres?

Dette kan være vanskelige spørsmål å forholde seg til.  Det krever mye tid, innsats og engasjement å bygge opp en liste av høy kvalitet, spesielt når du starter helt fra bunnen, og dette fører gjerne til at flere markedsførere velger den enkle veien. 

Saken er at vi trenger en holdningsendring med hensyn til samtykke. Hvis vi tenker på samtykke som noe vi er nødt til å ha, vil det bli et press på atter noe å gjøre i hverdagen. Hvis vi derimot tenker på samtykke som noe vi ønsker å ha fordi det bidrar til å utvikle bedriften og øke sjansene for å nå frem til abonnentene, vil samtykke bli et mål i seg selv. Noe som gir oss en følelse av å oppnå noe bra og som inspirerer til ytterligere innsats.

APSIS Blog: Permission ends up in your inbox

 

Så hvordan bør denne holdningsendringen få fotfeste i din e-postmarkedsføringsstrategi? Jo, du skal kun tenke på én ting: at e-postadresser er verdifulle. De er bokstavelig talt verdt mye penger, og på en måte er det abonnentene som betaler lønnen din. Så det minste du kan gjøre til gjengjeld, er å innfri deres forventninger på en redelig måte, behandle dem pent og fortelle dem hva de er i ferd med å bli involvert i.

"Men burde jeg ikke forsøke å utvide listen for enhver pris?", tenker du kanskje. Hvorfor det, egentlig? Hvorfor er det viktig å ha en kjempelang liste? Ville det ikke være bedre å konsentrere seg om personer som du faktisk har en tilknytning til? Folk som allerede har sagt ja til å motta ditt nyhetsbrev eller din kampanje? Hvis ditt eneste mål er å utvide listen for enhver pris uten hensyn til kvaliteten på abonnentene, vil du ende opp med mange uengasjerte abonnenter og i siste instans store problemer med leveringsgraden – noe som påvirker alle lister, enten de er lange eller korte.

Personer som har gitt samtykke til å motta meldinger fra deg, vil derimot bidra til en høyere andel av engasjerte lesere. Og ettersom vi med raske skritt nærmer oss en enda mer digital kultur enn vi har i dag, blir dette samtykket enklere å oppnå. Det ligger i de nye generasjonenes natur å dele personopplysninger med bedrifter de føler seg komfortable med. Tenk bare på alle de sosiale mediene med registreringssider som ber om autorisasjon fra brukerne. Nok en grunn til å tenke på samtykke som normen.

Om du fortsatt ikke er overbevist, kan du tenke på dette: E-postmarkedsføring er fortsatt den nettbaserte markedsføringskanalen som gir høyest avkastning på investeringen, for øyeblikket ca. 40 %. Der ligger det et stort potensial for deg og din bedrift. Så kan du forestille deg hva tallet ville være hvis all e-postmarkedsføring var basert på samtykke!