Hvorfor er det så vanskelig å holde fokus?

Av APSIS

2014-10-16

Fokus. Jeg forsøker ofte å minne meg selv på å holde fokus gjennom dagen. Fokuser – ikke bli distrahert. Iblant sier jeg det høyt til meg selv for å forsterke budskapet. Vanligvis begynner jeg dagen med min egen agenda. Hva er mine mål for i dag? Det er deadliner jeg må holde.

Men å holde deadliner og samtidig være rask og lydhør overfor omverdenen er vanskelig. Vi blir lett distrahert og overveldet. Samtidig forventer kollegene våre at vi skal være et steg foran og oppdatert.

Mange som deltok på EME, kjente seg nok igjen i dette allerede da de kom tilbake til skrivebordene sine. Full av energi og nye ideer vil du omsette den nye kunnskapen din til handling. Nå er det tid for å prioritere blant alle ideer.

Ikke vær en struts

Andrew Kordek sa at markedsførere alltid er på jakt etter «det nye svarte». Det er lett å bli distrahert og å lete etter den neste spennende nyheten i stedet for å sikre at pågående prosjekter får den oppmerksomheten de fortjener. Det er ikke den heftigste konklusjonen – men iblant er det mye bedre å utvikle («evolve») eksisterende prosjekter enn å starte nye. Markedsføring er altfor viktig til at vi skal bli distrahert av alt nytt som dukker opp.

Strutser har en tendens til å fokusere på alt som glimrer, men de har svært, svært små hjerner. Ikke vær en struts.

Marketing Automation – uten at du vet om det?

Mange talere gjentok det samme budskapet – men fra ulike perspektiv. «Se opp for store prosjekter ettersom de ofte mislykkes.» Store prosjekter er vanskelige i sin natur. Store prosjekter der vi mangler erfaring, er enda vanskeligere å lykkes med. Marketing Automation er noe mange av oss overveier, men vegrer oss for fordi det høres stort og komplisert ut.

Men det trenger ikke å være komplisert; kanskje driver du allerede med Marketing Automation uten å bruke begrepet.

Både Jay Baer og Bas van den Beld sier det på en god måte når de konstaterer hvordan markedsførere bør omsette konsepter til handling. Den røde tråden var å begynne i det små, vise til resultater og deretter utvikle. Begynne – iblant er det så enkelt!

Evolusjon vinner over revolusjon

Så det jeg lærte fra EME 2014 handler om «evolusjon». Som markedsførere må vi fortsette å være nysgjerrige, men samtidig holde fokus. Det er vårt ansvar å tilpasse og forstå nye konsepter. Hvordan kan vi utfordre oss selv for at vi skal lykkes enda bedre? Forsøk å utfordre status quo i hvert enkelt prosjekt og bli bedre – dag for dag.

En klok evolusjon er veldig mye bedre enn en risikofylt revolusjon.