Hvordan kan integrasjoner styrke e-postmarkedsføringen din?

Av APSIS

2015-03-05

Kan én pluss én bli mer enn to? Ja, når det gjelder programvare kan det definitivt være slik.

Når to separate programmer eller programvaretjenester kan brukes sammen, skapes mange positive effekter – både for enkeltpersonene som benytter systemet og for foretaket som får en mer effektiv arbeidsflyt i organisasjonen.

En integrasjon innebærer ofte at man kan fortsette å arbeide med det programmet eller systemet man er vant til, men at man tilfører nye tjenester som gjør det mulig å utføre oppgavene raskere eller enklere og at man frigjør ressurser som kan benyttes bedre.


De fleste foretak sliter med å finne ut hvordan man på best mulig måte skal håndtere opplysninger om kunder og interessenter. Man vil gjerne samle inn så mye informasjon som mulig, siden det styrker mulighetene for å få til et effektivt salgs- og markedsføringsarbeid. Og man vil gjerne at de rette personene internt skal ha tilgang til opplysningene – samtidig som man vil at opplysningene skal beskyttes og forvares på en etisk og sikker måte.

Selv om den grunnleggende ideen er den sammen, finnes det like mange måter å løse problemet på som det finnes foretak.

– Det er et vanlig problem at ulike deler av organisasjonen eier ulike deler av systemet, forteller Joakim Bergmark, som er ansvarlig for integrasjoner i Apsis.
Men finner man riktig løsning, blir suget etter å komme videre stort. For det finnes egentlig bare fordeler med en ny måte å arbeide på.

To behov er fremtredende hos majoriteten av alle foretak som er interesserte i integrasjoner:

• Man vil forenkle håndteringen av de fakta man har, og man vil at informasjonen skal være synkronisert.

• Man vil gjøre resultatene tilgjengelige for de rette personene i organisasjonen. Det kan dreie seg om å generere gode rapporter, eller om at det automatisk skal skapes aktiviteter rundt et resultatet. Ett klikk i et nyhetsbrev skal for eksempel kunne omdannes til et punkt på selgerens liste over arbeidsoppgaver.

– Dette er ofte ganske enkelt å gjennomføre, forkarer Joakim Bergmark.
Og det fører dessuten til endringer som gagner hele organisasjonen. Plutselig fungerer samarbeidet bedre. Det er vanlig at selgerne og markedsavdelingen begynner å arbeide tettere sammen. Gode integrasjoner øker forutsetningene for et godt samarbeid!

Helt konkret handler integrasjoner om at man ikke skal ha flere ulike systemer som håndterer de samme opplysningene. Man vinner mye på å samle all kunnskap om kunden på ett sted. Det kan for eksempel handle om at man har ett system for salgsstøtte, ett for e-postmarkedsføring og ett for adressehåndtering – når det er fullt mulig å ha alt i ett og samme system.

– Målet er alltid å fjerne frustrasjon og gi de ansatte mulighet til å bruke tiden sin på verdiskapning, ikke meningløs administrasjon. For vår del er integrasjon en måte å forebedre både arbeidsmiljø og resultater for våre kunder, avslutter Joakim Bergmark.

Apsis Newsletter Pro er blant annet integrert med SuperOffice og EpiServer, Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, Magento. Dersom du vil vite mer om integrasjoner og mulighetene som ligger i ditt system, kontakt Joakim Bergmark.

Kontakt Joakim Bergmark