Granngården

Av APSIS

2015-03-05

Granngården er en like klassisk som velkjent bedrift i Sverige. I 1880 ble bedriften grunnlagt med navnet Lantmännen. I 2002 ble navnet Granngården tilføyd, og i 2008 kjøpte EQT bedriften. Deretter har bedriften hatt navnet Granngården.

I dag er Granngården en riksdekkende, moderne butikkjede som henvender seg til både privatpersoner og bedrifter. Den prioriterte målgruppen er personer i alle aldre som elsker  livet på landet, dyr og dyrking av egne produkter.

Salget skjer via butikk, postordre og e-handel. Granngårdens kundeklubb har hele 640 000 medlemmer. Apsis’ tjenester er viktige for  utviklingen av kommunikasjonen og salg.  170 000 av medlemmene abonnerer på  nyhetsbrev. Granngården har 109 butikker, 700 medarbeidere og omsetter for cirka to  milliarder SEK.

UTFORDRING:

  • Gjøre e-postutsendelsen tiltalende og salgbar, samt å dekke kundens behov.
  • Formidle invitasjoner, eksklusive tilbud og nyheter til kundeklubbmedlemmer via e-post.
  • Øke kunnskapen om granngården og generere høyere roi i kommunikasjonen vår.

LØSNING

  • I samarbeid med apsis strategic services gjennomførte vi en workshop som resulterte i ny kunnskap og til slutt en handlingsplan. Vi mottok forslag til hvordan vi kan arbeide med split-test for å finne ut av hvilken type kommunikasjon som passer best for de respektive målgruppene. Dessuten fikk vi også en ny og mer kommunikativ mal som økte lesbarheten – og som dessuten var veldig stilig!

RESULTAT

  • Strategisk handlingsplan.
  • Mal med tydeligere kommunikasjon.
  • Økt åpningsfrekvens og flere aktive  abonnenter.
  • Ved hjelp av mer intelligent markedsføring via e-post gikk salget opp.

Du er kommunikatør på Granngården, Sofia. Fortell om bedriften og hva dere er gode på.

Granngården har jo sitt rotfeste i landbruket, og kollegene mine har bred kunnskap innenfor områdene vi er aktive i. Kunnskapen og gode produkter er det som samlet sett utgjør den høye kvaliteten vi står for.

 sofiagranngarden.jpg

Hva slags kunder har dere?

Det er blandet. Unge som gamle,  huseiere, dyreeiere. Fellesnevneren er interessen for dyr og natur. Et aktivt liv utendørs.

Hvordan ser kjøpsmønsteret ut?

Salget skjer først og fremst i butikkene våre. Vi har også et nytt butikkonsept,  så vi er nå i en fase der vi bygger nye og moderne butikker. Andre salgskanaler er postordre og e-handel. Det viktigste er å opparbeide et varig forhold til kundene våre. Og det klarer vi til dels gjennom kundeklubben.

Hvordan fungerer den?

Vi har cirka 640 000 medlemmer i kundeklubben, hvorav 170 000 abonnerer på nyhetsbrevet vårt. Vi er klar over at det er utrolig mange. Men det betyr at vi har trofaste og hengivne kunder. 

Hvordan fungerer samarbeidet med Apsis?

Vi har arbeidet med Apsis siden 2004. Nå følte vi at vi hadde behov for å utvikle e-postkommunikasjonen vår. Ettersom Apsis har en tjeneste som hjelper bedrifter med akkurat dette, bestemte vi oss for å ta et møte med Apsis Strategic Services. Vi møtte en av Apsis’ konsulenter og foretok en aktuell analyse av hvordan vi bruker e-post og nyhetsbrev mot målgruppene våre. Det resulterte i en strategisk plan med en rekke konkrete tiltak som for  eksempel bedre utformede nyhetsbrev, jobbe med flere tilbud, forslag til split-tester, spørreundersøkelser m.m.

Hva ble forskjellen?

Tidligere jobbet vi mer ustrukturert. Alle mottok samme brev, vi sendte brevet enten altfor sjelden eller altfor ofte – ganske enkelt uten noen plan. Takket være APSIS Strategic Services bestemte vi oss for å sende ulike brev til ulike målgrupper, vi formulerte budskapet og tilbudet tydeligere i samsvar med interessene de respektive gruppene hadde (hest, hund osv.). Vi gjennomførte også split-tester for å kunne se hva som fungerte best i Emne-feltet, hvilken ut- givelsesdag som ga best resultat osv.

Hvordan ble responsen?

Økt åpningsfrekvens og flere aktive abonnenter. Butikkene merker også  økt trafikk når utsendelsene går ut.  Vi har gjort en del tilbud kun gjennom e-post. Det har vist seg å være svært  positivt. Vi har også sett hvor mange som har løst inn sine tilbud gjennom e-post og sms.

Noen gode eksempler?

Før vårøkten i hagen hadde vi en utsendelse om å komme til butikkene og kjøpe plastsekker. Vi fikk en økning på 100 % sammenlignet med året før. Dessuten ga det mersalg på andre produkter de også kjøpte.

Hvordan håndterer dere  utsendelsene?

Vi har laget en aktivitetsplan som knytter sammen annen markedsføring. Vi bestemmer hva som skal være med i de  respektive nyhetsbrevene. Malen ligger der jo allerede. Etter utsendelsen sjekker jeg statistikken, noe Apsis-systemet  presenterer på en konkret og god måte.

Hva har dere lært av dette?

Massevis! Gjennom Strategic Services har Apsis fått oss til å tenke i andre baner. Et slags utgangspunkt for å jobbe smartere og mer effektivt. Vi lærer oss nye ting om kundene og deres opptreden hele tiden. Vi kan gi dem bedre service og selvfølgelig også selge mer. Nå har vi en tydeligere måte å gripe ting an på.

Hvordan jobber dere nå?

Med hjelp fra Apsis har vi lært oss å  arbeide mer strategisk. Vi vet nå at det gir et bedre resultat å sende ut oftere på et bestemt tidspunkt enn å kommunisere til alle så ofte som mulig. Nå er det mer sesongpreget, cirka ett brev i uken. Delt opp i ulike grupper etter interesse og hva de har kjøpt tidligere. Vi har også tatt i bruk sms oftere, slik at vi kan sende en melding nærmere opp mot tilbudet vi har på det aktuelle tidspunktet.

Største fordelen med APSIS  Strategic Services?

Variasjonsmulighetene. Vi kjører nå ulike moduler for de respektive butikkene. Det betyr at medlemmene får utsendelser skreddersydd både for dem selv og fra den butikken de handler i og/eller ligger nærmest, geografisk sett. Det blir mer personlig og mer effektivt. Gjennom  Apsis Strategic Services har vi fått hjelp  i riktig retning mot en mer effektiv arbeidsmetode som også gir resultater.

Neste skritt?

Nå jobber vi med å tilpasse e-posten vår slik at den passer både på datamaskinen og på mobiltelefonen. Vi planlegger spørreundersøkelser via APSIS Survey og forsøker å ta ett skritt lenger i segmenteringen,  f.eks. med hjelp av APSIS Trigger.

For at kommunikasjonen vår skal være mer personlig, har vi tenkt å sende ut brev på f.eks. bursdager. Det er viktig å få kundene våre til å føle at de får et spesielt tilbud som bare er rettet mot dem. Vi fikk mange gode tips og råd gjennom Apsis Strategic Services.

Hvordan er det å jobbe med Apsis?

Det er forskjellige mennesker som jobber med oss. Alle er gode i det de gjør. Rask support og god hjelp. Det fungerer så godt med Apsis at man trenger ikke å kjenne noen andre.