Gmail har fått fane

Av APSIS

2013-07-30

– slik påvirker det deg som markedsfører

E-post har hatt en langsom, men stabil utvikling siden 80- og 90-tallet, da bruken begynte å ta fart. Gmail har med en markedsandel på ca. 4 % (ifølge undersøkelser gjort av Litmus) fått en tydelig, sentral og innovativ posisjon etter lanseringen i 2004.

Fra tid til annen gjøres det forsøk på å fornye og forbedre måten e-post fungerer og brukes på. For et par år siden lanserte Google Priority Inbox for å kunne sortere mellom viktig og vanlig e-post. Priority Inbox ser ikke ut til å ha blitt noen suksess, men det hindrer ikke Google i å ta nye grep for å utvikle funksjonen.

gmail-tabs-google.png

Neste steg er at Google automatisk sorterer e-post inn i faner basert på sammenheng: "Primær", "Sosialt", "Reklame", "Oppdateringer" og "Fora".

"Primær" inneholder vanlig e-post fra andre personer.
"Sosialt" inneholder e-post fra sosiale nettverk som Facebook og LinkedIN.

"Reklame" inneholder e-post fra kommersielle avsendere og nyhetsbrev. Men her vises også reklame fra Googles annonsører i et format som er forvirrende likt en e-post.

"Oppdateringer" inneholder e-post med ordre- og leveringsbekreftelser.

"Fora" inneholder e-post relatert til nettfora eller diskusjonsgrupper.

Dette skjer gjennom en oppdatering av Gmail og Googles mobilapper for e-post, en oppdatering som rulles ut i løpet av sommeren 2013.

Hvilken betydning har dette for deg som avsender?

Som kommersiell avsender må du være forberedt på at mottakere som leser e-post i Gmail, ikke kommer til å se meldingene direkte i innboksen når de logger inn, men må gå til fanen "Reklame" for å se nyhetsbrevet.

For mottakere med Gmail-adresser som leser e-posten via gmail.com eller Gmails apper, forventer vi følgende effekt:

-    Det vil ta litt lengre tid fra en e-post sendes til den leses.
-    Det vil bli færre som åpner e-posten.
-    En større andel av de som velger å åpne en e-post, vil komme til å klikke i e-posten.

Summa summarum vil dette sannsynligvis føre til en liten generell reduksjon i effekten av e-post som sendes til mottakere som leser e-post i Gmail. Men – reduksjonen vil være størst blant de som byr på mindre verdifullt innhold, og minst (eller ikke merkbar) blant de som sender ut gode e-poster.

Hva bør du gjøre?

  1. Fortsette arbeidet med å forbedre og foredle innholdet i e-post til kundene dine.
  2. Hjelpe mottakerne til å motta e-posten under primær-fanen. Det er sannsynligvis nytteløst å kontakte Google for å få e-posten sortert under en annen fane. Det beste er i stedet å hjelpe mottakerne med å sortere det dere sender, slik dere (og de) ønsker. Det er enkelt: Dra og slipp en e-post til primær-fanen og klikk på "Ja" for å gjøre dette automatisk framover. Husk at det er trolig er svært få mottakere som synes dette er like viktig som dere gjør, så det kreves en god "salgsinnsats" fra deres side for å få dem til å gjøre dette. Men med et godt nyhetsbrev og litt humor i instruksjonene kan dere sikkert få en del mottakere til å lære Google hvor e-postene deres hører hjemme.

gmail-tabs-how-to-move-a-sender-to-a-new-tab-google.png

Hvis du har mange mottakere med Gmail-adresse og trenger hjelp med en utsendelse – ta kontakt med din kontaktperson hos Apsis, så kan vi lage et forslag til deg!

Anders Frankel