Går det an å kombinere marketing automation og kundeprofiler?

Av APSIS

2017-06-08

 

Forestill deg at hver kunde utgjør et unikt segment

En kundeprofil hjelper deg å identifisere individenes problemer og behov, samtidig som det skaper et detaljert bilde av personen, ved hjelp av demografiske og psykografiske data.

Men hva skjer hvis du kombinerer kundeprofiler med marketing automation? Hvordan ville det påvirket dine muligheter til å identifisere potensielle kunder, og levere personlig tilpassede budskap til dem?

Har du dårlig tid? Her er en oppsummering av artikkelens viktigste punkter:

  • Kundeprofiler skaper et overblikk over kundens demografiske og psykografiske særtrekk.
  • Marketing automation forenkler komplekse prosesser som bearbeiding av potensielle kunder, gjennom triggede e-poster.
  • Hvis du kombinerer marketing automation med kundeprofiler, kan du skape et fullstendig bilde av dine eksisterende, og potensielle kunder.
  • Sammenslåingen av disse markedsføringsstrategiene kommer til å muliggjøre mer relevant og personlig kommunikasjon med hver person i målgruppen ...
  •  ... noe som i forlengelsen engasjerer kundene og forbedrer relasjonene med varemerket ditt.

En kort oppsummering: Hva er kundeprofiler?

Enkelt uttrykt kan en kundeprofil sammenlignes med en sammensetning av alle data som du har samlet inn om en viss person. Kundeprofiler hjelper deg som markedsfører til å øke innsikten om personer i målgruppen ved å kombinere datakilder som normalt er adskilt. Du kan forvente økt omsetning ettersom du leverer mer relevante og personlig tilpassede tilbud til hver person i målgruppen.

En kundeprofil oppdateres og endres stadig i takt med at nye data om kunden hentes inn. Så lenge du vet hvilke profiler du vil bearbeide, kan du levere budskap på en måte som føles personlig og meningsfull for dem. Det kan sammenlignes med at hver person utgjør et unikt segment i din markedsføringsstrategi.

... Og marketing automation? 

Marketing automation er en strategi som hjelper deg å systematisk og automatisk utføre en viss aktivitet innen markedsføring. Hvis det gjøres på riktig måte, kan det for eksempel brukes til å skreddersy kundeopplevelsen ved hjelp av triggede meldinger.

Ettersom automatiseringen tar bort tidkrevende arbeid, kan markedsføreren vie seg til strategi og analyse av kundene, og dermed optimalisere deres vei fra potensiell til eksisterende kunde.

Faktum er at marketing automation kan øke selgernes produktivitet med over 14 %. Som et resultat av dette minker til og med administrative kostnader til markedsføring med over 12 %. 

 

Hjelp kundene dine til å ta neste steg på den digitale reisen

Kundene forventer seg personlig og relevant kommunikasjon. Som et resultat av dette har spillereglene endret seg innen digital markedsføring. Det handler ikke lenger om hvem som roper høyest og synes mest, men heller om hvem som kan være mest relevant for kunden.

Dette forklarer det store potensialet i kombinasjonen av personalisering gjennom kundeprofiler og marketing automation.

De fleste bedrifter har tilgang til store mengder data om deres kunder og prospekter. Problemet er derimot at denne informasjonen ligger lagret i forskjellige siloer, noe som innebærer at forståelsen for kunden blir fragmentarisk og iblant feilaktig.

Med fremveksten av marketing automation er det lettere å rive ned disse siloene og skape et helhetlig bilde av kunden. Dette gir mulighet til å utvide kundeprofilen med verdifulle atferdsdata fra potensielle, så vel som eksisterende kunder.

Som et direkte resultat av dette kommer du til å få dypere innsikt i hvilke sider din målgruppe besøker, samt hvilket innhold de er interessert i å bruke og laste ned. Dette skaper et fundament som hjelper deg i arbeidet med å sende personaliserte budskap.

Marketing automation gir en tydelig oversikt over hvor kundeprofilene dine befinner seg i kundesyklusen. Så hvis du kombinerer ditt verktøy for marketing automation med data fra andre kanaler, kommer det til å bli betydelig lettere å hjelpe kundene dine videre på den digitale kundereisen.

 

Send intelligent innhold

Med den nyvunne innsikten kommer det til å bli lettere å spore dine kunders interesse for produktene eller tjenestene dine, og dermed skreddersy budskap som stemmer overens med disse interessene. Dette legger grunnlaget for intelligent innhold og hjelper deg med å skape personlige tilpassede shoppingopplevelser.

Så hva er intelligent innhold? Påminnelser via e-post, for eksempel. Denne typen meldinger kan sendes til kunder som har vært inaktive i en viss periode: for eksempel en måned, tre måneder eller til og med et år ...

Opplæringsbedriften Coursera har utsendelser som definitivt faller innenfor rammene for intelligent innhold. I utsendelsen under har Coursera hentet data om hvilke kurs mottakeren tidligere har tatt, og kombinert det med atferdsdata fra hjemmesiden, for å få frem anbefalinger på passende kurs.

marketing automation email example
 
Resultatet er personlig og svært relevant innhold som enkelt kan tilpasses hver mottaker. Dermed kan Coursera vekke besøkerens interesse og samtidig bygge fortrolighet og tillit gjennom å vise at de forstår kunden og dennes behov.
 

Relevante meldinger i sanntid

En melding som automatisk trigges i gang skaper en følelse av relevans hos mottakeren, ettersom den baseres på deres egen aktivitet og tidligere atferd. Hvis du også kombinerer automatiserte meldinger med data fra kundeprofilen (som kjøpshistorikk, alder, sivilstatus osv.) kan du påvirke mottakeren på et enda dypere plan.

Beauty Bay er et annet eksempel på en bedrift som er fremgangsrik når det gjelder å gjenoppvekke engasjementet hos kundene.

 
personalised email
 

Det personlig tilpassede emnefeltet trekker til seg mottakerens oppmerksomhet og refererer tilbake til emnet (brukerens inaktivitet). Innholdet i selve meldingen er tydelig og effektivt, samtidig som det er krydret med en leken tone som oppfordrer til å besøke nettbutikken igjen.

(Selv om utsendelsen er et godt eksempel på en automatisert og personalisert melding, finnes det muligheter til ytterligere å spisse budskapet med for eksempel tilpassede produktanbefalinger).

Som du ser går det an å kombinere marketing automation med kundeprofiler og dermed oppnå enda mer personlig og rettet markedsføring. Kombinasjonen innebærer store muligheter i alt fra håndtering av potensielle kunder, økt salg med bedre timing og relevans. Spennende, ikke sant?

Ta neste steg i din digitale markedsføring med APSIS Profile Cloud!