Francotyp-Postalia 1500 % høyere resultat gjennom salgsprosessen

Av APSIS

2014-05-05

Francotyp-Postalia (FP) markedsfører maskiner for posthåndtering og frankering. De har en aktiv salgsgruppe som er plassert i Stockholm, Gøteborg og Malmø, og som selger til bedrifter i hele Sverige.

Hvis du selv jobber med salg innen B2B, kjenner du deg nok igjen fra FPs hverdag, der den stadig tilbakevendende utfordringen er å vite hvem som skal ringes, og når.

francobild1.png

Frankeringsmaskiner er et produkt som kjøpes sjelden, og kjøperne har ofte lite kjennskap til hvilke leverandører som finnes. Som første trinn i kjøpsprosessen søker de derfor ofte på Google, noe som blant annet gir dette resultatet.

Typisk atferd er at kunden deretter klikker rundt på nettstedet for å lære seg mer om de forskjellige modellene som finnes, og gjør lignende undersøkelser hos konkurrerende firmaer. Deretter tas det, i beste fall,  kontakt med en eller flere leverandører for priser, mer informasjon og for å få svar på spesifikke spørsmål. Hvis Francotyp-Postalia har flaks, er man det første eller det eneste firmaet kunden tar kontakt med. Dette forbedrer helt klart mulighetene for et salg, men i virkeligheten skjer dette sjelden. Derfor er det viktig å prøve og ta kommandoen i kundens kjøpsprosess tidlig.

Løsningen for Francotyp-Postalia ble ProspectEyes tjeneste Lead Management.


Hvordan bruker Francotyp-Postalia sin innsikt om kjøpssignaler på nettstedet?

I dag brukes ProspectEye for å kartlegge hvilke bedrifter som viser tydelig interesse på hjemmesiden, og som FP dessuten regner som gode, potensielle kunder.

4qcasefranco-no.jpgBildet beskriver de kriteriene FP har satt opp for å bearbeide bedrifter som kommer via ProspectEye.

Bedriftene som oppfyller disse kriteriene, leveres daglig via e-post til salgsgruppen, som deretter kan følge opp. Resultatet har vært tydelig.

leadscoldfranco-no.jpg

Etter et halvt år med ProspectEye hadde Francotyp-Postalia oppnådd følgende:

  • 500 % økning av tilbud per salgssamtale
  • 300 % flere salg generert fra tilbud
  • Store tidsbesparinger gjennom en mer effektiv salgsprosess
  • Bedre innsikt om avkastning på forskjellige markedsaktiviteter
  • Forbedrede nøkkeltall, investeringen tilbakebetalt allerede etter tre måneder


”Vi har nå arbeidet med ProspectEye i et halvt år, og er svært fornøyd.  Investeringen i Lead Management fra ProspectEye var raskt lønnsomt, så nå vil vi ta neste steg for å sette ytterligere fart på vår leadsgenerering. Ved å integrere markedsføringen fullstendig med Marketing Automation koblet til nettstedet vårt, tar vi sikte på å øke volumet og kvaliteten på våre leads ytterligere." – Mats Källkvist, adm.dir. Francotyp-Postalia.