Å få abonnenter

Av APSIS

2015-03-05

Meget grovt forenklet kan man beskrive effekten til et nyhetsbrev i en enkel formel: Antall mottakere * innholdets kvalitet og relevans. Innhold skal vi skrive mer om senere i denne serien – i dag fokuserer vi på mottakerne.

Men før vi begynner å fokusere på hvor mange mottakere dere har på nyhetsbrevet eller e-postmarkedsføringen deres, la oss konstatere en ting: For de absolutt fleste nyhetsbrev er ikke alle mottakere like mye verd. Unntaket er nyhetsbrev som finansieres med annonser, som i sin tur kan prissettes basert på antall mottakere.

Tenk deg på den ene siden en abonnent som er en mulig kunde, og som får et eksemplar av nyhetsbrevet ditt videresendt til seg av en som anbefaler det.

Tenk deg på den andre siden en mottaker som havner på en liste fordi avsenderen har kjøpt adressen og ikke har noen som helst kopling til denne. I det første tilfellet har vi et veldig godt utgangspunkt for å få en kunde – i det andre er risikoen stor for at vi skaper mest badwill.

For markedsførere som vil vite hvilken del av investeringene som gir effekt så er det rett og slett ikke mulig å regne med kostnad per abonnent i arbeidet med å skaffe abonnenter. Nei, hvis du arbeider systematisk med abonnentrekruttering og vil være sikker på å bruke budsjettet på beste måte bør du tenke om igjen. Sørg i stedet for, for hver abonnent, å markere i databasen hvilken aktivitet som rekrutterte denne. Når du deretter evaluerer e-postmarkedsføringen har dere muligheten til ikke bare å se effekten for en hel utsendelse – dere kommer også til å kunne se det per aktivitet, og sammenligne resultatet med aktivitetens kostnad.

Opplegget som er beskrevet over fungerer sannsynligvis best for deg som arbeider med markedsføring mot konsumenter eller store mengder av selskaper, og gjennomfører flere typer av kampanjer for rekruttering. Har du litt mer tålmodighet (og holder hardere i budsjettet) kan det være en god strategi å prøve å arbeide med anbefalinger. For akkurat som når det gjelder vanlige produktvalg er en anbefaling fra en kollega eller venn et veldig sterkt incitament til å se nærmere på noe – f.eks. et nyhetsbrev.

For å få det til å fungere kreves det to ting: Et innhold som det er verdt å tipse om, og at mottakeren virkelig tipser. Hvordan du skaper et innhold det er verdt å tipse om kommer vi til å skrive mer om i et senere avsnitt av e-postskolen. Dessverre er det ganske vrient å få mottakerne til å tipse kontaktene sine. Du kan naturligvis starte en konkurranse, og inkluderer både tipsere og de som blir tipset. Problemet da er bare at tipsingen skjer på feil grunnlag – for å vinne en kinobillett eller reise snarere enn fordi man er interessert i akkurat deres innhold. Men akkurat som det er beskrevet tidligere – hvis dere holder rede på hvordan de abonnentene som kom inn gjennom konkurransen handler etterpå, kan dere få tydelig svar på hva konkurransen virkelig gav.

En enkel og effektiv måte å hjelpe mottakerne å spre et budskap som de liker, er å utstyre nyhetsbrevet med lenker som gjør det enkelt å viderebefordre et helt nyhetsbrev eller artiklene i nyhetsbrevet. Dette kan gjøres via e-post eller gjennom lenker som gjør det smidig for mottakerne å dele innholdet med andre gjennom sosiale medier som Facebook eller Twitter. Disse lenkene kan f.eks. se slik ut:

Facebook-lenke til mottakerens webversjon:
https://www.facebook.com/share.php?u=##Webversion##

Twitter-lenke til mottakerens webversjon:
https://twitter.com/?status=##Webversion##

Kraften i sosiale medier er stor. Hvis du kan få de riktige personene til å dele innholdet med andre kan du finne både lesere og nye abonnenter. Det er ikke helt ulikt om en mottaker sender innholdet deres videre til alle i adresseboken. Glem bare ikke å gjøre det enkelt å abonnere for den som har fått innholdet sendt til seg.

Annet å tenke på når du skal skaffe abonnenter til nyhetsbrevet:

Pass på at ruten for å bli abonnent synes tydelig på hjemmesiden (og helst er å finne på alle sider!). Ikke gjem den bort på en underside.

En tydelig policy om hvordan dere behandler mottakernes adresser og et eksempel på tidligere nyhetsbrev gjør det enkelt for mottakerne å bestemme seg.

Tenk også på å ikke be om mer informasjon enn det som virkelig behøves – ellers risikerer du å skremme bort abonnenter.

Ikke glem å selge nyhetsbrevet internt og be personalet spørre kundene deres og andre kontakter om tillatelse til å sende til dem. Der finnes det massevis av kontaktflater som kan gi flere abonnenter av høy kvalitet. En metode for å få ekstra kraft i denne prosessen er å la nyhetsbrevet være adressert fra den kontaktperson eller det kontor som er ansvarlig for kunden – da blir effekten og nytten fra e-postmarkedsføringen enda mer fremtredene.

Neste del av e-postskolen kommer til å gi tips som hjelper deg med å finne den optimale tiden for å sende ut e-post. Hvis du ikke allerede abonnerer på APSIS nyhetsbrev kan du gjøre det her på vår hjemmeside.

Har du selv noen gode tips til å få abonnenter til nyhetsbrevet eller interessante erfaringer fra utsendelsestider? Send gjerne en e-post til: anders.frankel(a)apsis.com - det er alltid spennende å få lære mer fra de som arbeider med dette i praksis!