E-post den mest populære aktiviteten på Internett

Av APSIS

2014-05-07

E-post fester grepet om stillingen som en av de absolutt viktigste tingene vi gjør på Internett. Det viser den årlige undersøkelsen "Svenskarna och internet", som nylig ble publisert. Det finnes mange trender og tendenser som påvirker ditt arbeid som e-postmarkedsfører. Blant annet fortsetter den mobile trenden å øke kraftig. Vi går gjennom hva som er viktig å tenke på.

swedish-meatballs.jpg

Hvis du skulle gjette, hva er den vanligste aktiviteten på nettet? Er det å bruke sosiale medier? Å lese nyheter? Å søke etter fakta?


Nei, nei og atter nei. Det er å lese e-post.

Det snakkes ikke så mye om det, men faktum er at e-post år etter år beholder stillingen som den vanligste aktiviteten på nettet. Totalt 96 % leser e-post. 73 % gjør det daglig. Det finnes altså ingen annen aktivitet som er like vanlig som å lese e-post.

Dette og mye annet kan leses i "Svenskarna och Internet", en undersøkelse som har blitt gjennomført hvert år siden 2007. Den viser hvor mange som har tilgang til Internett, hvor mange som har smarttelefoner og nettbrett, og hva vi faktisk foretar oss på Internett. Denne statistikken er interessant for alle som arbeider med digital markedsføring, ikke minst fordi den gir en klar fasit for hvilke valg vi tar på Internett, og hva som kan være verdt å satse på.

Og for oss som liker e-post, er mange av tallene gledelige. Her er noen av de mest interessante punktene.

Bruken av Internett og e-post er stabil

Internett er en naturlig del av hverdagen, og nå for tiden er det ikke spesielt store forskjeller fra år til år når man måler antallet brukere eller hvor mye tid vi bruker på Internett. Men det skjer store forandringer i hvordan og hvor vi bruker det, og hva vi faktisk gjør. Den største forandringen er at mobilt Internett blir mer og mer vanlig. 

Bruken av mobile enheter øker fortsatt

Er det riktig å snakke om en mobil boom? Ja, det er det virkelig. To av tre svensker bruker nå smarttelefon, og én av tre bruker nettbrett. Hvis vi ser på en noe snevrere del av befolkningen, er det i dag 90 % i alderen 12–45 år som bruker en smarttelefon av og til, og tre av fire som bruker den daglig.

Men hva sier det om vanene våre? Hva er det egentlig som endres?

Ikke så mye som man kanskje skulle tro. Det mest fascinerende er at e-post er en aktivitet som vi har tatt med oss gjennom all teknologisk utvikling som har funnet sted de siste årene. Fra stasjonære datamaskiner til bærbare datamaskiner, fra nettbrett til smarttelefoner. Teknikken endres, men atferden består.

I dag er lesing av e-post den vanligste daglige aktiviteten på Internett for de som har smarttelefon. Hele 71 % leser e-post hver dag. Det er altså mer vanlig å lese e-post enn å besøke sosiale nettverk og å lese nyheter.

Alt tyder på at å lese e-post vil fortsette å være en av de absolutt viktigste tingene vi gjør på Internett. Det som forandres er måten vi bruker Internett på, og det er den utviklingen du som e-postmarkedsfører må være med på.

Det er den yngre generasjonen som er i føringen

I dag er det de unge som fører an i den mobile utviklingen, noe som vises tydeligst i alderen 12–15 år. Så sent som i 2010 var det bare noen få prosent av tenåringene som brukte smarttelefon. For tre år siden begynte de som er noe eldre å skaffe seg smarttelefon, og de yngre fulgte etter et år senere. I den yngste aldersgruppen steg bruken fra 22 til 62 prosent mellom 2011 og 2012. I 2013 hadde 93 prosent av dem en smarttelefon, og 78 prosent brukte den daglig til å koble seg til Internett.

I rene tall innebærer dette en økning av den daglige bruken av Internett på mobil fra 3 til 78 prosent på tre år.

Mobiliteten gjør at vi bruker Internett overalt. Vi bruker fortsatt omtrent like mye tid på Internett både hjemme og på jobb, men vi legger til små punkter av mobil tilkobling nå og da i løpet av dagen. På bussen, i køer, når vi sitter og venter, på kafeen eller etter trening. Vi skanner igjennom vår personlige flyt av nyheter, oppdateringer og kommunikasjon med jevne mellomrom. Potensialet for markedsførere som stokker kortene riktig, er enormt. Vi er i det store og hele en nasjon som tørster etter gode forslag til hva vi skal gjøre, handle og interessere oss for.

Er det da noen forskjell på hvilke mediekanaler man velger? Ja, jo eldre man er, desto mer "tradisjonell" er man i sin mediemix. Mer radio og aviser, mindre Internett. Og mer TV med årene. Så om vi gjør en grov generalisering, er det Internett for de unge, og dagsavis for de eldre. Kanskje ikke så overraskende, men en god pekepinn på hvor vi er på vei.

En trend til: kvinner bruker nå mobilt Internett mer enn menn. Drøyt en time mer i uken. Forskjellen er størst blant de unge. De som bruker smarttelefonen aller mest, er altså kvinner i alderen 16–25 år.

Og nå, om vi ikke har gjort det tidligere, kan vi si at det handler om innhold, ikke teknologi. De kløftene som har eksistert i befolkningen mellom de som har tilgang til den nyeste teknologien og de som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg det, har praktisk talt blitt visket bort.

Råd til e-postmarkedsføreren

  • Om du ikke har gjort det alt, sørg for å tilpasse e-postutsendelsene dine til mobile enheter. Men et interessant spørsmål er hvordan de som har både datamaskin og smarttelefon velger å håndtere sin e-post. De fleste (70 %) bruker både datamaskinen og smarttelefonen til å lese e-post, men svært få velger å gå helt over til mobilen. Bare 4 % har gitt opp datamaskinen, mens så mange som 21 % velger bare å bruke datamaskinen selv om de har en smarttelefon.

    Mye taler altså for at vi ikke er klare til å gå over til en helt mobil e-postopplevelse. Foreløpig utfyller mobilen datamaskinen, og det kommer sannsynligvis til å drøye før den er førstevalget. Det betyr at du som markedsfører bør tilpasse budskapene dine til forskjellige plattformer, men sørg for å utnytte mulighetene ved at dine lesere blir stadig mer mobile!
  • Husk å tenke i flere kanaler. Kundene dine har forskjellig tidsmengde og oppmerksomhet, avhengig av om de er hjemme eller kobler seg til fra en mobil enhet. Burde de ikke få meldinger som er tilpasset situasjonen? Korte, raske tilbud mobilt og lengre, fordypende kommunikasjon hjemme?
  • Samle data om dine leseres atferd og tilpass kommunikasjonen. Den mobile bruken gjør at kundene dine stiller nye krav, men den gir deg også helt nye muligheter til å nå dem med skreddersydde tilbud. Automatiser så langt det går.