Dynamiske Ressurser: Hvordan automatisere innholdsproduksjon i e-postmarkedsføring

Av Dag Thorén

2020-08-25

 

 

 

Merkevarer som ønsker å holde seg relevante i digitale kanaler, trenger en strøm av nytt innhold. Dette gjelder ikke minst innen e-postmarkedsføring, der kundene forventer noe som har nyhetsverdi.

Arbeid med innhold innebærer imidlertid enkelte trivielle og repetitive arbeidsoppgaver. Den kreative verdien en markedsfører oppnår ved å legge inn priser i en produktliste eller oppdatere tall i en tabell, er heller liten. Kopiering og innliming av innhold er ikke bare kjedelig, det kan også føre til formateringsfeil og andre blundere.

Hva om det finnes en måte å mate innhold fra en ekstern datakilde inn i markedsførings-e-postene dine på?

La oss se litt nærmere på en ny funksjon kalt Dynamiske Ressurser.

Slik jobber du raskere og mer konsekvent med Ressurser

Før vi går i detalj om Dynamiske Ressurser, må vi ta en rask oppsummering av hva Ressurser er og hvordan de brukes i APSIS One. En Ressurs er en plassholder for innholdselementer slik som overskrifter, brødtekst og bilder. Når du jobber i APSIS Ones e-posteditor, kan du lagre en hvilken som helst kombinasjon av innhold du lager, og senere gjenbruke den som en Ressurs. 

 

 

Vil du tilføye en ressurs i e-posten din, drar du den bare inn i editoren slik animasjonen ovenfor viser.

Men så kommer vi til saken. 

Ressurser er statiske. De hjelper deg til å få riktige bildestørrelser og skrifttyper på plass, men du må fortsatt legge inn det faktiske innholdet selv.

 

Det er her Dynamiske Ressurser kommer inn i bildet.

 

Dynamiske Ressurser fungerer i hovedsak på samme måte som en Statisk Ressurs: Begge ressursene er plassholdere for innhold som du legger til i e-posten du lager.

Men det er en viktig forskjell. En Dynamisk Ressurs henter innhold (bilder og tekst) fra en ekstern URL-adresse som inneholder en XML- eller Json-fil, og legger innholdet til i e-posten din. Hver gang innholdet på URL-adressen endres, endres innholdet inne i e-posten også. Derav navnet Dynamisk.

Å legge nytt innhold til e-postene dine blir like enkelt (og givende) som en enkel dra og slipp.

Videoen nedenfor viser hvordan en Dynamisk Ressurs henter en liste med produkter (hoteller) fra en ekstern URL-adresse (Json) og legger innholdet til i e-posten.

Fordelene ved Dynamiske Ressurser innen e-postmarkedsføring

 

Én enkelt sannhetskilde

 

Når markedsførere reklamerer for produkter på nettet, er de avhengige av å få riktig informasjon fra organisasjonen. Det kan være litt av en hodepine når man må jobbe mot en stram tidsfrist og samtidig sørge for at priser og produktbeholdning er korrekte. Dynamiske ressurser gjør det mulig for organisasjoner å fjerne interne siloer og benytte seg av den samme datakilden. 

Hvis du for eksempel har en nettbutikk, kan du eksportere innhold fra e-handelsplattformen din og mate det inn i e-postene dine.

Effektivisering av innholdsproduksjonen

Merkevarer som produserer mye innhold, må ha muligheten til å skalere budskapet sitt til ulike kanaler og berøringspunkter. For eksempel inkluderer mange B2B-selskaper en nyhetsfeed med deres siste artikler i e-postene sine. Når markedsførere legger nyhetsfeeden inn i e-postene, foretrekker de å kopiere de opprinnelige bildene, overskriftene og innledningene.

I stedet for å kopiere og lime inn manuelt eller skrive om innholdet, setter Dynamiske Ressurser riktig innhold inn på riktig sted med én gang. Bare eksporter bloggartiklene til en XML- eller Json-fil, og se hvordan innholdet automatisk fylles ut i e-posten din. Som ved et trylleslag.

Automatiser arbeidsflytene

Automatisering er én av makrotrendene innen markedsføring det siste tiåret. Å automatisere arbeidsflyter har fordeler langt utover å bare spare ressurser. Å redusere manuelt arbeid frigjør verdifull tid, som kan brukes til å skape smartere markedsføring som gir vekst. Det er en stor fordel for alle.

Vis det riktige innholdet til de riktige segmentene

Markedsførere bør hele tiden strebe etter å være så spesifikke og relevante som mulig i forhold til kundene sine. På samme måte som annet innhold, kan Dynamiske Ressurser inkluderes eller ekskluderes for ulike kundesegmenter. Kanskje har du kontaktinformasjon som ikke er relevant for kunder fra et visst geografisk område. Eller kanskje vil du gi en rabatt til de som ikke har kjøpt noe på over en måned? Finn ut hvordan du bruker segmentering for dine Dynamiske Ressurser. 

Kommende funksjoner: Sjekk samtykke og legg til et lag med personalisering

Dynamiske Ressurser er en funksjon som er tilgjengelig for alle brukere av e-postverktøyet i APSIS One. Som en nært forestående funksjon vil brukerne automatisk kunne innhente samtykke før e-posten sendes. Denne funksjonen gjør det mulig å sette opp regelmessige nyhetsbrev med Dynamiske Ressurser på forhånd, samt å inkludere dem i en marketing automation-flyt. I fremtiden vil Dynamiske Ressurser også inkludere mer avanserte personaliseringsfunksjoner. 

 

Har du lyst til å vite mer om Dynamiske Ressurser? Ta en tur til Kunnskapsbasen for å få svar på spørsmålene dine. Og hvis du fortsatt ikke bruker APSIS One, kan du prøve Dynamiske Ressurser selv ved å registrere deg for en gratis 14 dagers prøveperiode!