“Du må integrere systemene dine for å imøtekomme kundenes digitale krav”

Av Sarah Chase

2018-04-20

Den følgende artikkelen er en del av vår nye serie Inside APSIS der vi intervjuer våre eksperter om deres syn på digital markedsføring.


Hva er API, og hva innebærer en integrasjon? Og hvor viktig er det for å få toppkarakter i kundeopplevelse? Vår egen Max Gunstone gir deg svaret på dette – og mye mer – i denne utgaven av Inside APSIS.

Max Gunstone API and Integrations expert

“Kundedata er en gullgruve”

Med et navn i ekte Clint-Eastwood-ånd er Max Gunstone APSIS’ egen tech-cowboy på API og integrasjoner. Som teknisk konsulent er jobben hans å sikre kundenes suksess, ved å få CRM- og markedsføringssystemene til å snakke sammen.

           “API og integrasjoner er en kritisk del av den digitale markedsføringen. Derfor må jeg sørge
           for at implementeringen av integrasjoner går knirkefritt fra start til slutt”,
sier Gunstone.

Selv om det er viktig å integrere systemer, er det lettere sagt enn gjort for den vanlige markedsføreren i gata. Max og teamet hans av tekniske konsulenter hjelper derfor kunder med å gå fra manuell til automatisk overføring av data.

           “Kundedata er en gullgruve. Når du analyserer den riktige dataen er det som å treffe en
           åre av gylden kundeinnsikt, som er utrolig verdifullt for markedsføringen”, kan Max
           fortelle.

Det grunnleggende prinsippet i smart beslutningstaking er å bruke kundedata som en ledestjerne. Hvordan, spør du? Gjennom å frigjøre dataene dine fra trange siloer.

Ved å integrere systemene deres og få dem til å snakke sammen, øker effektiviteten i organisasjonen. Integrasjonen gjør det mulig at salgs- og markedsføringsavdelingen deler kundeinnsynet, og kan samarbeide om å gjøre innsikt om til handling. Dette gjøres best gjennom automatisering. Max forklarer: 

           “Å manuelt overvåke hvert klikk og hver åpning er svært tidkrevende. Du trenger et system
           som automatisk overfører data mellom systemene dine hvis du vil lære noe av kundedataene.
           Det er nettopp her API og integrasjon kommer inn i bildet.”

API og integrasjoner: den digitale markedsføringens skjulte helter

API og integrasjoner er to uttrykk som brukes løst, men som få virkelig vet hva innebærer. Enkelt forklart kommuniserer en API (application programming interface) med ulike typer programvarekomponenter. En integrasjon, på den andre siden, kobler systemer til hverandre. Fellesnevneren er at de begge overfører data.

Enkelt? Ikke helt. I følge Max er det en utfordring å beskrive de tekniske nyansene, og samtidig holde på lytterens interesse. Han bruker i stedet en finurlig sammenligning for å forklare prosessen:

          “Jeg pleier å sammenligne prosessen bak API med en restaurant. Når du bestiller retter er det
           nødvendig med en API for å få den bestemte bestillingen til bordet – og ikke hele menyen.”

Waiter running with plates resembling the process behind APIs


Han fortsetter:

           “Ved hjelp av CRM-tilkoblinger som Microsoft Dynamics kan du få bedre oversikt over
           dataene dine. Dessuten sørger den automatiske prosessen for at du sparer både tid og
           ressurser.”

Integrerte systemer baner vei for relevant markedsføring

I vår digitale tidsalder er vi utsatt for et utall kommunikasjonsinntrykk hver dag, og vi ofrer dem stadig mindre oppmerksomhet. Relevans for kunden er derfor helt avgjørende for suksessfull markedsføring. For å møte – og overgå – kundeforventningene må du tilpasse innholdet, og gjøre det mer personlig. Nøkkelen er naturligvis kundedata.

           “Med en integrasjon kan du synkronisere CRM-systemet ditt med APSIS’ løsninger.
           På den måten kan du sende relevante budskap basert på oppdaterte kundedata”,
           sier Max Gunstone

CRM-systemet ditt utgjør dessuten selve ryggraden i automatisering. Det betyr at det er svært viktig at du integrerer systemene dine for å få mest mulig ut av automatiseringssystemet. Max utdyper:

           “Enkelt sagt er hensikten med marketing automation å sende automatiserte e-poster til riktig
           person til rett tid. Du kan ikke trigge en automatisert strøm du har skapt manuelt; du trenger
           kundedata, og at abonnentene dine automatisk importeres til systemene dine.”

Vil du ha et eksempel på hvordan integrasjoner fungerer i praksis? Max forklarer at APSIS’ API eller en integrasjon som Microsoft Dynamics gjør at du kan overvåke eventene dine med presisjon. Da kan du se hvem som har takket ja, hvem som har takket nei og hvem som ikke har åpnet e-posten din. Resultatet er at du kan skape målrettede og personlige e-poster avhengig av den enkelte mottakers uttrykte interesse.

Har du allerede Microsoft Dynamics og vil integrere systemet med APSIS? Les mer om vår integrasjon!

Derfor er integrasjoner viktig for fremtidens markedsføring

Digital markedsføring har utviklet seg raskt. Marketing automation blir stadig vanligere, og kunstig intelligens har begynt å komme på markedet. Selv om det er vanskelig å forutse den digitale fremtiden, mener Max at integrasjoner kommer til å bli limet som holder de nye systemene sammen:

           “Integrasjoner kommer til å spille en viktig rolle i fremtidens markedsføring. Ettersom
           markedsføringsteknologi blir mer et krav enn en valgmulighet, må systemene integreres
           med hverandre. Og hvordan får vi systemene til å snakke med hverandre? Jo, API og
           integrasjoner.”

Avslutningsvis spår Max om fremtiden:

           “Om ti år kommer mer eller mindre alt til å være basert på API-er. Jeg tror at 80% av
           selskaper kommer til å trenge en slags integrasjon for å holde samme tempo som kundens
           krav og forventninger.”

Vil du sparke i gang din digitale markedsføring med APSIS’ API eller integrasjoner? Ta en titt på våre løsninger!