Derfor trenger du både høyre og venstre hjernehalvdel for digital fremgang

Av APSIS

2017-12-12

Den digitale overgangen er påtagelig for alle som jobber med kommunikasjon og markedsføring. Kreative workshops har blitt erstattet med datadrevne strategier som brukes for å utarbeide kundens digitale “kjøpsreise”. Men er det kanskje noe som er i ferd med å gå tapt i skyggen av digitaliseringen? Eller trenger vi bare nye måter å samarbeide på i markedsavdelingen?
 
Two people typing on computers
 
Det går ikke an å nekte for at teknologien baner vei for mer effektiv, personlig og ikke minst relevant markedsføring. Ved hjelp av store mengder data og avansert teknologi er det mulig å spore kundene dine og finjustere budskapet ned til minste detalj. Derfor trenger en moderne markedsavdeling to typer markedsførere:
 
Den første typen er den logiske, rasjonelle og strukturerte markedsføreren som bruker sin venstre hjernehalvdel mest. Som regel mestrer de teknologien og graver seg ned i statistikken. Ikke minst bringer de frem løsninger innen marketing automation og integrerer data i bedriftens CRM-system for å kunne opparbeide kundeinnsikt og optimalisere kostnaden per klikk. 
 
Den andre typen er den kreative, intuitive og fantasifulle markedsføreren som hovedsakelig drar nytte av sin høyre hjernehalvdel. Disse skaperne jobber med å påvirke og overbevise kundene gjennom engasjerende historier, riktig tonefall og fengslende grafiske elementer.

Man standing by a drawing of right and left brain

Venstre hjernehalvdel får fotfeste 

I dag blir det brukt stadig flere ressurser på å gi muligheter til de som bruker sin venstre hjernehalvdel til å finjustere og optimalisere alle brikkene i markedsføringsmaskinen. Konkrete data og statistikk anvendes til å generere nye “strømmer” som kan føre til en mer engasjerende kundereise, flere MQL og bedre SQL. 
 
Og når maskinene setter opp farten, trengs det mer brensel. De kreative markedsførerne som bruker den høyre hjernehalvdelen må jobbe mye raskere for å ta fram innhold som sørger for at farten i maskineriet ikke går ned. 
 
Laptop with OOPS! on the screen
 
Dette medfører at markedsførerne heller fokuserer på at det fylles på med innhold enn hva innholdet faktisk dreier seg om. 
 
I en verden som styres av klikk og data, kan det virke som innholdet ditt hjelper deg med å skape en mer engasjerende “kundereise”. Men kundens tenkemåte er mer omfattende. For at markedsføringen skal kunne fungere skikkelig, er det en forutsetning at innholdet også når frem til kunden på en overbevisende og meningsfull måte. 
 
Hvis du bare stoler på mennesker som enten bruker sin høyre eller venstre hjernehalvdel, graver du en grop som enten er full av:
 
Avanserte datadrevne kommunikasjonsløsninger med smakløst innhold.
 
eller 
 
Engasjerende innhold som ikke kommer frem til kundene.
 
Bra innhold uten kundeinnsikt og automatiserte systemer treffer ikke mål, og avanserte løsninger uten bra og fengslende innhold gjør markedsføringen til en meningsløs prosess.

Finn magien i kombinasjonen data og kreativitet

Nøkkelen til å oppnå fantastiske resultater er ikke å skape uenighet mellom disse typene eller tvinge en konvensjonell dataanalytiker til å forvandle seg til en skaper. Nøkkelen til fremgang ligger i samarbeid.  
 
 

Uten teknisk finesse og fenomenalt innhold slutter hjernekontoret å fungere. Og da blir det vanskelig for kunden å ta budskapet ditt på alvor.

Den venstre hjernehalvdelens datakapasitet og innsikt er i seg selv en forutsetning for den høyre hjernehalvdelens kreativitet. Data gir innsikt med en detaljrikdom som ikke en gang kan sammenlignes med å benytte seg av magefølelse og intuisjon for å forstå kundene.  

Ved godt samarbeid fungerer kundeinnsikten som en katalysator for engasjerende innhold som oppfordrer kunden til å ta neste steg på kundereisen.

Vil du vite mer? Last ned vår håndbok om marketing automation!