Datadrevet markedsføring: De grunnleggende stegene mot en vellykket markedsføring

Av Olga Dufvenberg

2019-09-18

For å holde tritt med det raskt voksende kravet til personalisert markedsføring er datadrevet markedsføring et must. Derfor har vi samlet de grunnleggende stegene du må ta for å kunne levere fremgangsrike, personlige og enkle kundeopplevelser.

Graphic picture a paper plane

1. Nå nye høyder med personalisering

Som et resultat av den teknologiske utviklingen, med flere kanaler og flere enheter enn noensinne, fortsetter forbrukernes krav å øke. Vi lever i dag i en verden der kunden står i sentrum, og der mennesker både etterspør og forventer en skreddersydd, enhetlig opplevelse – uansett kanal og plattform.

Faktisk viser statistikken at 76 % av dagens kunder forventer at en bedrift skal gjenkjenne deres individuelle behov. Det er åpenbart at det ikke finnes én løsning som passer alle. Så for å imøtekomme din målgruppes høye krav, og samtidig hevde deg blant konkurrentene dine, er personalisert markedsføring en nødvendighet.

Selve essensen av personalisert markedsføring er å tilføre enkelhet gjennom personlig relevans. Dette innebærer at du presenterer et utvalg av informasjon som dine kunder har vist interesse for – og luker bort all irrelevant informasjon. På den måten kan du både forenkle og forbedre deres kundeopplevelse.

Ta produktanbefalinger som et eksempel. Disse handler kun om å tilby relevant innhold gjennom å komme med personaliserte kjøpsforslag basert på atferdsdata, historiske data og demografiske data.

Men personalisering er ikke kun fordelaktig for dine kunder. Sett fra din bedrifts perspektiv muliggjør det nemlig:

  • Sterkere og mer langvarige kunderelasjoner
  • Økt konvertering
  • Økt salg

Happy people on a bench

Men for at denne drømmen skal bli virkelig, må du samle kundedataene din i kundeprofiler. Kort fortalt er kundeprofiler en form for datadrevet stereotypisering av dine kunder, basert på demografiske og psykografiske data. Disse blir deretter ekstrahert og kontinuerlig oppdatert basert på nye kundedata.

Ved hjelp av dine kundeprofiler kan du i neste steg skape dynamiske segment, som gjør at du kan handle på dataene dine og dele kundene dine inn i foranderlige grupper. Disse gruppene er igjen avgjørende for å forstå dine kunders atferd – som er nødvendig for å kunne levere relevante og personaliserte budskap til rett person, gjennom rett kanal, til rett tid.

2. Slå sammen data og skap komplette kundeprofiler 

Å bygge kundeprofiler er ikke bare bare. De fleste bedrifter sitter på en stor mengde data om sine prospekter og kunder. Men denne informasjonen oppbevares ofte i siloer, som gjør det vanskelig å skape seg et helhetsbilde av hver enkelt kunde.

Så for å skape en enhetlig kundeopplevelse, uavhengig av kanal og enhet, trenger du et system som forener dine data fra ulike kontaktpunkter. Her kommer en Customer Data Platform (CDP) inn i bildet.

En Customer Data Platform er en ferdigpakket løsning som samler inn og sammenstiller data fra flere kilder for å skape et oversiktsbilde av hver enkelt person. Med en CDP i hendene har du en gullgruve av ny og verdifull innsikt som gjør at du kan optimere både effektiviteten av og presisjonen i utsendelsene dine. Alt for at du til slutt skal kunne skape en enhetlig opplevelse for dine kunder.

3. Automatiser for å effektivisere dine arbeidsprosesser

Datadrevet markedsføring uten et verktøy for automatisering er som kaffe uten sukker. Med automatisert markedsføring, som bruker atferdstriggere for å systematisk og automatisk kommunisere med dine kunder, kan du automatisere dine markedsføringsaktiviteter i alle dine kanaler.

Automatisert markedsføring effektiviserer komplekse arbeidsprosesser, eksempelvis i form av leadsgenerering- og håndtering. Dessuten kan verktøyet minimere de manuelle og tidkrevende arbeidsoppgavene dine og gi deg mer tid til å gjøre andre oppgaver.

Faktum er at ved hjelp av automatisert markedsføring kan selgernes produktivitet øke med 14,5 %. Og som et resultat av dette kan du redusere de administrative kostnadene knyttet til markedsføringsinnsats med 12,2 %.

For å fortsette denne fremgangen er kombinasjonen av automatisert markedsføring og kundeprofiler et must. Ved å forene disse kan du skape et helhetlig bilde av både eksisterende og potensielle kunder, som gjør at du kan bruke dine data for å skreddersy hvert steg av kundereisen.

Etter at du har tatt disse stegene, er du klar til å skape tilpassede flyt og sende personalisert innhold, som er nøkkelen til å engasjere dine kunder og lede dine prospekter gjennom salgstrakten.

Marketing automation

4. Synkroniser dine aktiviteter med en omnikanalstrategi

Neste steg er å skape en strategi som går hånd i hånd med ditt datadrevne tankesett. På grunn av at internett har fått en større rolle i våre liv, har det dukket opp nye arenaer innen digital markedsføring. I dag lever vi i en verden der fremgang bygger på dine kunders interaksjoner – så for å lykkes kreves nærvær i flere kanaler.

Gjennom et såkalt multinærvær, der hver kanal mer eller mindre behandles som en separat enhet, blir data fanget i de individuelle kanalene. Så for å lykkes med å kartlegge hver kundes atferdsmønster i samtlige kanaler kreves: omnikanalmarkedsføring.

Omnikanal er en strategi som synkroniserer alle markedsføringsaktiviteter over alle kontaktflater, noe som gir en integrert, sømløs og personalisert kundeopplevelse – uansett kanal.

Men som du sikkert forstår, krever det både tid og ressurser å skape en omnikanalstrategi. Du må involvere samtlige avdelinger i bedriften for å forsikre deg om at du utvikler en strategi som tar hensyn til hvert steg i kundereisen. Ditt arbeid kommer likevel til å lønne seg til slutt, ettersom sluttresultatet blir målgruppetilpassede kampanjer med personalisert innhold.

5. Analyser for å skaffe verdifull innsikt

Alle stegene nevnt ovenfor er viktige for å lykkes med digital markedsføring. Men for å realisere markedsføringens fulle potensial er det viktig å analysere dine data. Kun da kan du oppnå ny og verdifull innsikt.

Prøv å se på data som en verdifull kilde som gjør det mulig for deg å bli bedre kjent med dine kunder. Hvis du derimot vil ta det et steg lenger, og bli kundenes beste venn, må du forstå deres atferd og interaksjoner på tvers av kanaler og kontaktpunkter. Det gjør du ved å:

  • analysere hvordan ditt publikum interagerer med deg
  • spore dine konverteringer
  • følge med på målgruppens engasjement

Med denne nye kunnskapen kan du forvandle dine kundedata til innsikt du kan handle på. Dette gjør du ved å evaluere alle dine aktiviteter for å finne ut hvilke som gir mest verdi for deg og din bedrift. Resultatet? Muligheten til å ta smarte og strategiske beslutninger og fordele markedsbudsjettet.

APSIS One cube

5 grunnleggende steg – én datadrevet løsning

I dagens markedsføringsverden, med økte krav og forventninger fra dine kunder, er markedsføringen nødt til å være datadrevet. Gjennom å ta vare på, og reagere på, innsamlet data har du muligheten til å tilby personaliserte kundeopplevelser – uansett kanal og enhet.

I arbeidet med datadrevet markedsføring er alle disse fem stegene nødvendige for å lykkes. Og det beste av alt er at alle fem er samlet i vår nye, datadrevne plattform,  APSIS One.

 

Vil du vite mer om vår plattform? Les mer her!