Data, tillit og folk: Hvordan henger de sammen?

Av APSIS

2016-12-08

 

2,5 milliarder bytes med data opprettes hver eneste dag.

Alle disse dataene lagres deretter automatisk. Analyseres datamengdene vil resultatene være attraktive til markedsføringsformål. I neste ledd kan en skape markedsførerens hellige gral - "segmentet av én".

Hva som ofte glemmes, eller midlertidig settes til side, er diskusjoner om hvor mye av disse datamengdene som skapes av personopplysninger, det vil si data som kan identifisere  enkeltpersoner.

Vi ba APSIS-advokat Anders Hilmansson om å dele noen tanker rundt "data-dilemmaet” og personvern. Les videre for å se hva han mener!

data och marknadsföring

Hvorfor er dataregulering et hett tema for bedrifter i dag?

Data blir svært viktig for beslutningsprosesser i alle bedrifter, og samtidig er forskrifter om personopplysninger under utvikling over hele verden. Ikke minst har de potensielle bøtene på EUR 20.000.000 eller 4 % av den globale omsetning gjennom EUs Generelle Databeskyttelsesregulering (gjeldende i alle EU-land fra 2018), fått oppmerksomhet.

Hvordan henger data og merkevarebygging sammen?

I utgangspunktet er det slik at jo mer tillit du har, jo mer data vil du få. Jo mer data du blir betrodd, jo mer attraktivt vil tilbudet bli oppfattet. Hvis du misbruker data vil tillit gå tapt, færre data vil bli gitt og tilbudet vil være mindre attraktivt. Jo mer data vi har, jo bedre kan vi justere vårt tilbud.

Burde ikke forbrukerne mine være glade for at jeg samler inn data om dem?

Vanligvis kan uønsket datainnsamling bli oppfattet som ganske skummelt og ødelegge tillit. Handlingene kan også være ulovlig.

Hvordan kan jeg overbevise folk om å stole på meg med sine personlige data?

Du skal ikke "overbevise". Du skal bygge tillit, og nøkkelen vil være å bruke personopplysninger lovlig, rettferdig og være transparent om dette.

Sammendrag

Her er tre ting du bør vurdere når du samler inn data om målgruppen:

● Bygg tillit! Ved å bygge tillit åpner du opp for mer og bedre data.

● Hold deg oppdatert! Følg utviklingen rundt dataregulering.

● Vær åpen! Informér publikum om at du samler inn data.

Anders Hilmansson APSIS Legal Counsel

Anders Hilmansson er rådgiver hos APSIS, og har god innsikt i lovverk om datainnsamling og presonvern.