Clio, den historiske bokklubben

Av APSIS

2012-05-28

Clio er en bokklubb for historisk interesserte. Det sentrale er bøkene, men samtidig tilbyr man medlemmene sine forelesninger, man arrangerer reiser til interessante steder og deler årlig ut – sammen med Svenska Dagbladet – Clioprisen til en svenskspråklig ung historiker. Bak Clio står bokforlaget Atlantis og Norstedts Förlagsgrupp. Den største utfordringen for deg som e-postmarkedsfører i 2012 er leveringsdyktighet. Det råder en sterk trend blant de som utvikler tjenester for å lese e-post at man vil beskytte sine brukere mot uønsket e-post.

UTFORDRING

• Styrke den eksisterende tradisjonelle markedsføringen
• Øke fleksibiliteten og skaffe muligheter til punktvise innsatser
• Lære seg mer om medlemmenes ønskemål

LØSNING

• Produksjon og utsendelse av nyhetsbrev fra Apsis Newsletter Pro
• Undersøkelser laget i Apsis Survey Pro

RESULTAT

• Bedre muligheter til å påminne om forelesninger og aktiviteter
• Økt kunnskap om medlemmene gjennom undersøkelser
• Økte muligheter til å markedsføre boktitler og arrangement

Nyhetsbrev gir muligheter til fleksibel kommunikasjon


En moderne kommunikasjonskanal når man retter seg til en gruppe mennesker som har historie som største interesse? Det er kanskje ikke så merkelig som det høres ut til. Alle lever tross alt i nåtiden, og e-post er en sterk kanal når det gjelder å informere om aktuelle hendelser. Men visst er det en litt spesiell målgruppe?

– Vår fremste markedsføringskanal er medlemsbladet, det er ingen tvil om den saken, forklarer Annika Törnquist. Det sendes ut åtte ganger i året, og presenterer bøker og forfattere. Her inviterer vi også til ulike arrangementer, som f. eks. forfattertreff. Medlemsbladet er populært – men det fyller ikke alle behov. Så da vi begynte å tenke på e-postmarkedsføring, var det først og fremst som et komplement til bladet.

Clio kontaktet sin bokdistributør som hadde et enklere system for e-post. Funksjonelt – men kanskje ikke tilstrekkelig hvis man vil arbeide systematisk, fleksibelt og langsiktig.

– Vi ønsket å prøve med å fremheve spesielle titler, invitere til medlemskvelder og påminne om arrangementer. Da trengte vi en mer fleksibel løsning. Og vi fikk umiddelbart bra respons der vi merket at e-postutsendelser virkelig hjalp til med å skape interesse for forelesninger. Vi kunne ha et femtitalls påmeldinger fra bladutsendelsen, og når vi kompletterte med en e-postutsendelse kunne vi få et trettitalls til på svært kort tid. Påmeldinger som vi ellers aldri ville fått.

En viktig støtte for andre kanaler

I dag benytter Clio e-post som en integrert del av markedsføringen. Ofte som en støtte for andre kanaler eller som påminnelser.

– Vi sender bladet ut åtte ganger per år, og har som ambisjon å sende nyhetsbrev like ofte. Men vi vil absolutt ikke sende dersom vi ikke har noe å si, det er viktig for oss å ha et bra innhold, forteller Annika Törnquist. Derimot fungerer det fint å sende nyhetsbrev med en påminnelse om generelle aktiviteter som forelesninger, samtidig som vi kan påminne om personlige ting som medlemskapsanliggende og bestillinger. Så e-post er et viktig verktøy for oss når det gjelder å ha kontakt med våre medlemmer.

Undersøkelser gir verdifull kunnskap

Så langt har Clio benyttet seg av grunnfunksjonene i Apsis Newsletter Pro. Man har ved enkelte tilfeller filtrerte utsendelser – altså utsendelser til utvalgte mottakere på adresselisten – og skulle gjerne utvikle dette mer, kanskje gjennom å dele opp mottakerne etter hva de tidligere har bestilt. Men situasjonen kompliseres av at man har opplysninger på flere steder – et medlemsregister, en distribusjonsliste for bøker og et register for e-postadresser.

– Ideelt sett burde vi ha all informasjon samlet, mener Annika Törnquist. Men vi er ikke riktig der enda. Det gjelder å finne en struktur som gjør det mulig å integrere systemene!
Basisen for å gjøre mer avanserte utsendelser legges ellers med kunnskap – jo mer man vet om individene bak adressene, desto bedre og mer personlige brev kan man sende. Men Clio arbeider for å lære seg mer om sine medlemmers ønskemål.

Basisen for å gjøre mer avanserte utsendelser legges ellers med kunnskap – jo mer man vet om individene bak adressene, desto bedre og mer personlige brev kan man sende. Men Clio arbeider for å lære seg mer om sine medlemmers ønskemål.

– Ja, vi har nettopp gjennomført en stor undersøkelse vi har laget i Apsis Survey Pro. Vi fikk in over tusen svar, og på mange av spørsmålene hadde vi valgt å ha åpne svaralternativ. Så det blev mye å lese igjennom, men det var mye som var verdifullt for oss, sier Annika Törnquist. Jeg opplevde at verktøyet for undersøkelser var svært fleksibelt. Det var enkelt både å skape undersøkelsen, å teste ulike varianter og å bytte plass på spørsmålene. Så det gjør vi gjerne igjen!