Apéritif as og edit Communication AS

Av APSIS

2015-03-05

Apéritif, Norges største nettsted for mat og drikke, sender ut ca. 350 000 nyhetsbrev i uken til konsumenter. Edit Communication er et publiseringsbyrå med hovedvekt på kundemagasiner og nyhetsbrev på nett. Edits kunder opererer både på privat- og forretningsmarkedet. Apéritif og Edit Communication ledes av Marius Halle, og de to firmaene har samme eier. For både Apéritif og Edit Communication er det viktig å treffe kunder med riktig og relevant kommunikasjon.

UTFORDRING

•    Bearbeide eksisterende kunder og bygge lojalitet.
•    Lære mer om våre kunder for å forbedre tilbud og segmentering.
•    Nå ut til alle abonnenter raskt slik at alle får tilbudene samtidig.

LØSNING

•    Produksjon og utsendelse av nyhetsbrev fra Apsis.
•    Undersøkelser skapt i Apsis og splitt-tester i utsendelsene.

RESULTAT

•    Nyhetsbrevene våre genererer 40 prosent av trafikken til aperitif.no.
•    Nyhetsbrevene med vinanbefalinger og godbiter fra pollisten er veldig populære.
•    Apéritif har rundt 30 prosent åpningsrate på sine nyhetsbrev, noe som er meget bra med tanke på målgruppe og utsendelsesfrekvens.

Marius halle, du er administrerende direktør i både apéritif og edit Communication. fortell litt kort om hva du håper å oppnå med deres markedsføring.

Apéritif bruker Apsis som kanal for å fortelle om sine tjenester og tilbud. Dette gjelder både redaksjonelle tjenester som Dagens rett og Ukens vin, men også informasjon om ulike kurs og annet nyttig innhold om mat og drikke. Edit Communication jobber med Apéritif og andre kunder i prosessen med å bygge opp markedsføringsstrategi på e-post, levere redaksjonelt innhold og bistå ved utsendelse av nyhetsbrev.


Hvilke Apsis-løsninger bruker dere hos apéritif og edit Communication?

Apéritif bruker grunnmalene i APSIS Pro for utsendelse av nyhetsbrev, samt tilleggsfunksjoner for undersøkelser og splitt-tester i utsendelsene. Vi har ikke tilpasset løsningen for mobil, men jobber med det. Apéritif ønsker også å ta mer aktivt i bruk APSIS Survey for å måle lesetilfredshet og for å se hva vi kan gjøre bedre på nett og i nyhetsbrevene.

Hos Edit Communication tilbyr vi utvikling av Apsis’ mange ulike løsninger, og vi tar utgangspunkt i våre kunders behov.


Hva er rekkevidden på nyhetsbrevene til Apéritif?

Apéritif sender ut seks ulike nyhetsbrev til sine kunder hver uke. Totalt blir det 350 000 ukentlige nyhetsbrev. Det viser at e-post er både praktisk og kostnadseffektivt.

Hovedvekten av våre mottakere er 40-50- år, med 60 prosent kvinner. Kjerneleseren av nyhetsbrevene fra Apéritif er kvinne, 40 år, bosatt i Østlandsområdet, med høy utdanning og høy inntekt.
hvilke resultat har dere oppnådd?

Vi er opptatt av å levere godt innhold av høy kvalitet. Apéritif har vært på markedet lenge, og vi var tidlig ute med å tilpasse våre nyhetsbrev. Apsis er et enkelt verktøy å bruke, og gir gode analysemuligheter for å se hvordan nyhetsbrevene blir tatt imot. Mange mener at nyhetsbrev kan oppfattes som spam, men vi ser at hvis vi klarer å treffe riktig målgruppe med riktig innhold, blir de godt lest. Ved hjelp av Apsis har Edit Communication et verktøy som gjør utsendelse av e-post enkelt å håndtere for våre kunder. Edit Communications kunder benytter Apsis til masseutsendelser, men segmenterer også innholdet til ulike målgrupper.

Hvor lenge har dere benyttet APSIS Pro?

Apéritif har benyttet e-postløsningen siden desember 2011, mens Edit Communication har formidlet systemet til sine kunder siden 2010.

Hvorfor valgte dere akkurat APSIS Pro?

Apéritif ønsket å nå ut til alle sine abonnenter raskt slik at alle fikk mulighet til for eksempel å melde seg på kurs fra og med samme tidspunkt. Tidligere sendte Apéritif ut nyhetsbrev i løpet av to til tre timer, men fordi Apsis har så god utsendelseskapasitet, ble dette mye bedre med APSIS Pro.
En av Edit Communications kunder trengte et system som kunne brukes i flere nordiske land. Apsis har support både i Norge, Sverige, Danmark og Finland og passer derfor godt for dem som også jobber utenfor Norge.

Hva er bra med APSIS?

Apsis er en seriøs aktør med stor kapasitet, mange muligheter og gode rapporteringsverktøy. Først og fremst gode produkter. Både Apéritif og Edit Communications ansatte opplever at verktøyet er svært fleksibelt. Systemet sørger også for å få god statistikk på alt vi gjør – det er viktig. Apéritif får dermed god informasjon og innsikt om sine lesere. Som kunde opplever vi at Apsis gir god oppfølging og er lokalt representert med korte kommunikasjonsveier. Det er viktig å ikke spamme eller påtvinge folk informasjon, med Apsis har vi lojale kunder, og svært få melder seg av.


Hva er neste steg?

Man kan aldri si man er i mål når det gjelder å segmentere målgrupper – der kan man alltid bli bedre. Vi jobber nå med å se på om vi skal segmentere mer eller mindre. Vi skal dessuten jobbe videre med å øke og forbedre åpnings- og klikkfrekvensen ved å finne frem til det beste tidspunktet for å sende ut nyhetsbrevene.

Ellers skal vi jobbe videre med systematisk å teste emnefelt. Ord som brukes i emnefeltet er avgjørende for at abonnentene skal ta neste skritt og åpne brevet!