7 dødssynder i e-postmarkedsføring

Av APSIS

2015-03-05

Hvilke feil når opp på listen over de syv vanligste syndene innen e-postmarkedsføring? Alt fra latskap og kunnskapsløshet, til mangel på profesjonelle verktøy for e-postmarkedsføring er med. Har du begått noen av syndene?

1. Å ikke forhåndskontrollere og spam-teste utsendelsene

Alle e-postklienter fungerer ikke på samme måte. I Apple Mail vises bilder direkte og det går an å avspille videoklipp fra nyhetsbrevet. I for eksempel Outlook 2007 er mulighetene langt mer begrensede. Du bør finne ut hvordan ditt nyhetsbrevdesign ser ut i ulike klienter, samt hvilken/hvilke klienter som vanligst blant dine mottagere. For tunge filer, for mye tekst og bilder i sammenheng med bruken av visse ord, kan gjøre at nyhetsbrevet ditt blir klassifisert som spam. Test utsendelsene før du sender dem ut!

2. Ingen segmentering eller filtrering, til tross for at informasjonen er lett tilgjengelig

Det er en skam å ikke benytte seg av demografiske data som kjønn, bosted og alder dersom man har tilgang på dem. Demografiske data kan gjøre nyhetsbrevet langt mer relevant og personlig, noe som igjen påvirker interaksjonen med innholdet positivt. Du kan til og med benytte deg av de klikkdata du har fra tidligere utsendelser for å segmentere. Gjennom å se på klikkdata får du inn demografiske data uten at abonnenten selv trenger å fylle ut hva de er interesserte i.
E-postmarknadsföringens sju dödssynder

3. Å ikke teste emnefeltet, avsendernavn, innhold,
dato og tid

Det er mulig å teste ulike versjoner av nyhetsbrevet dit mot en liten del av listen din. Ut fra responsen velger du den optimale miksen. Er du usikker på emnefeltet? Test ut ulike varianter. Det samme gjelder for avsendernavn, tidspunkt for utsendelse, samt både tekst- og bildeinnhold i brevet.

4. Mangelfull bruk av sosiale medier

Sosiale medier gir en god mulighet for å øke rekkevidden av nyhetsbrevet eller e-postkampanjen din. Deleknapper for ulike sosiale medier, som Twitter eller LinkedIn, er en måte å oppfordre til videreformidling. Mange legger til deleknapper uten å følge opp og finne ut om utsendelsen ble videreformidlet, hvor mange ganger eller hvilke mottagere som hadde størst innflytelse på delingen.

5. Å satse på sikre kort

Vær ikke redd for å prøve noe nytt. Dersom du alltid har samme innhold, bilder og tilbud, er resultatet synkende åpnings- og klikkfrekvens. Del kunnskapen din med leserne, omtal dine mest lojale tilhengere, organiser arrangementer og nesten viktigst av alt: Be om tilbakemelding. Det vil føre til enda flere lojale tilhengere og ha en positiv og styrkende virkning på ditt varemerke.

6. Å være inkonsekvent

Dersom du har bygget opp forventinger om en viss utsendelsestakt, unngå å bryte den og sende ut uregelmessig. Bytt ikke layout og design på nyhetsbrevet for ofte. Holder du fast ved et design, skaper du gjenkjennelse og du får en kontinuitet i e-postkommunikasjonen din.

7. Gjerrighet, for høye forventninger

Når et nyhetsbrev fungerer og leder til mer salg eller flere besøk på nettsiden din, bør du skynde deg langsomt. Øk ikke frekvensen umiddelbart i den tro at du automatisk også kommer til å øke antallet salg eller besøk. Kanskje er det likevel slik at du kan bedre resultatet ytterligere? Da bør du først teste en økt frekvens på en begrenset del av listen din for å se hvordan de reagerer. Glem ikke balansen – ikke overselg deg slik at du blir sett på som en som sprer spam. Balanser innholdet med en blanding av underholdende og givende innhold.

Dersom du unngår syndene, kan vi isteden begynne å snakke om en e-postkommunikasjon basert på dyder. Dersom du følger rådene er du allerede på god vei til mer effektive utsendelser med høyere konvertering. Og du får en dypere innsikt i kommunikasjonen din.